Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Niewłaściwe zachowania przedsiębiorstw

Zachowania, które łamią obowiązujące prawo lub przyjęte reguły etyki są nie do przyjęcia i wymagają potępienia. Jeśli są one znane pracownikom, wywołują aktywny lub pasywny sprzeciw, a nawet zerwanie umowy z organizacją. Chodzi tu zwłaszcza o następujące zachowania:

Oszustwa gospodarcze (manipulacje i nadużycia finansowe, nadmierne zyski na korzyść kierownictwa, korupcja itp.). Zniekształcenie ról społecznych (władza oparta wyłącznie na własności bez kompetencji, tworzenie sztucznych potrzeb, produkowanie towarów niskiej jakości, zbyt wysokie ceny, nadmierne zyski pośredników, błędna informacja dotycząca produktów, kłamliwa, agresywna lub podstępna reklama, lekceważenie interesów ogólnych i problemów zatrudnienia, zanieczyszczanie środowiska z przerzucaniem kosztów na państwo lub społeczeństwo). Działania takie mogą wynikać z niedoskonałości prawa, lecz także z etyki organizacji.

Działania zakazane i niedopuszczalne’, nieprzestrzeganie prawa dotyczącego społecznych aspektów kierowania, systemy księgowe pozwalające na przenoszenie zysków z jednych do innych ksiąg rachunkowych lub nieekwiwalentny podział zysków, zanieczyszczanie środowiska, szkodliwe dla zdrowia stanowiska pracy, niedostateczna ochrona przed wypadkami w pracy, odrzucanie lub niewłaściwe wykorzystywanie instancji przedstawicielskich personelu i negocjacji społecznych, brak przygotowania zmian ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych, przerwanie działalności.

W celu ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk zalecane są takie działania, jak: jasne informowanie personelu o wynikach finansowych organizacji (skąd przychodzi i gdzie odchodzi kapitał), poprawa warunków pracy i zagospodarowania czasu pracy, dyskutowanie zamierzonych zmian, pomoc w niezbędnych przegrupowaniach i adaptacji zawodowej pracowników, poszukiwanie sprawiedliwych płac i likwidacja nadmiernych różnic, rozszerzanie zakresu wzajemnego porozumiewania się i współdziałania operacyjnego, tworzenie jednostek produkcyjnych na miarę człowieka, wraz ze wzbogacaniem zadań, decentralizacją metod działania i odpowiedzialności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.