Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Obniżanie ceny cz. II

Obniżanie cen jest obecnie najczęściej stosowaną techniką promocyjną w krajach o gospodarce rynkowej (np. we Francji w około 55% przypadków działań promocyjnych). Dalsze miejsce zajmują gry, konkursy (około 25%), sprzedaż premiowa (około 11%), testy produktu (około 9%).

Techniki promocyjne oparte na obniżce cen są wykorzystywane zarówno w fazie wprowadzania produktu na rynek, jak i w momencie ostrej walki konkurencyjnej. Jedną z form obniżek cenowych jest tzw. sprzedaż amerykańska, polegająca na stopniowym obniżaniu ceny aż do całkowitej sprzedaży zapasów danego towaru.

Możliwość dokonania zakupu po obniżonej cenie jest często przyznawana konsumentom za pośrednictwem specjalnie przygotowanych kuponów. Kupony te mogą być przekazywane przyszłym klientom drogą pocztową, drogą kolportażu, towarzyszyć sprzedawanym produktom lub też być rozsyłane za pośrednictwem prasy (wycinanie kuponów z ogłoszeń prasowych). Metoda ta może czasami być skomplikowana dla detalistów, gdyż muszą oni prowadzić specjalną ewidencję kuponów. Zakupy te wiążą się bowiem zwykle z przyznaniem konsumentowi obniżki cenowej w granicach 20-40%. Deta- liści są stymulowani przez producentów do udziału w tego typu akcjach poprzez przekazywanie im na ten cel określonych środków finansowych. Technika ta jest szczególnie popularna w USA. W Europie jej stosowanie jest mniej powszechne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.