Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Ocena zadowolenia dostawców z finansowych warunków współpracy

Wybierając dystrybucję selektywną producent świadomie ogranicza dostępność swych produktów do wybranej sieci, ponieważ dąży do obniżenia kosztów dystrybucji, jak również stworzenia lepszych powiązań ze starannie dobranymi pośrednikami. W takim przypadku współpraca producenta z wyróżnionymi pośrednikami może prowadzić do:

– uczestnictwa dystrybutora w kosztach reklamy oraz promocji oferowanego wyrobu,

– akceptacji przez dystrybutora nowych produktów oraz wyrobów sprzedających się trudniej,

– akceptacji przez dystrybutora nieco wyższych niż zwyczajowo zapasów produktu,

– przekazywania producentowi większej ilości informacji o reakcjach klientów na produkt,

– oferowania klientom coraz szerszej gamy usług towarzyszących.

Główne ryzyko prowadzenia dystrybucji selektywnej wiąże się z trudnościami opanowania w wystarczającym stopniu wybranego rynku. Producent powinien wcześniej sprawdzić, czy klienci potrafią łatwo odnaleźć nielicznych dystrybutorów jego produktów. W przeciwnym razie, ograniczona dostępność produktów prowadziłaby do zbyt dużego spadku poziomu obrotów.

Istnieje również przypadek tzw. scenariusza negatywnego, w którym przedsiębiorstwo, z pewnych względów, zmuszone jest do oferowania swych produktów jedynie w ograniczonej sieci sklepów. Przejawia się to m.in. w tym, że:

– niektóre nowe produkty są akceptowane przez pośredników tylko pod warunkiem przyznania im przez producenta prawa do wyłączności obrotu,

– pełna gama asortymentowa akceptowana jest przez pośrednika pod warunkiem przyznania mu wyłączności sprzedaży na określonym rynku,

– świadczenie usług serwisowych wymaga kosztownych i czasochłonnych szkoleń, stąd też producenci dostrzegają konieczność zagwarantowania dystrybutorom wyłączności obrotu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.