Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Opis kontekstu rynku

Badamy sytuację z dwóch punktów widzenia: rynku i konsumenta. Poszukujemy podstawowych wskazówek oraz czynników, które oddziałują pozytywnie lub negatywnie na wartość marki. Zasadnicze pytania, które powinny zostać zadane na tym etapie:

– Jaki jest nasz podstawowy rynek?

– Z kim na nim konkurujemy? (nazwy głównych konkurencyjnych marek i produktów).

-Jakie są pozostałe marki i kategorie produktów na danym rynku?

– Co powoduje/spowodowało zaistnienie danego rynku?

– Jak wygląda struktura rynku?

– Czy na rynku znajdują się segmenty? Jakie?

– W jakim segmencie znajduje się nasza marka/produkt?

– Jaki jest status marek chronionych znakiem handlowym oraz nie chronionych znakiem handlowym?

– Czy produkty są bardzo zdyferencjowane?

– Kim są klienci kupujący produkty danej kategorii?

– Jakie czynniki w opinii klientów stymulują rozwój rynku/po- trzeby, a jakie go ograniczają (przeszkody)?

– Jakie są kluczowe czynniki sprzyjające zakupowi?

– Czy konsumenci postrzegają marki jako bardzo do siebie podobne czy zróżnicowane?

– Czy produkt jest kupowany pod wpływem impulsu?

– Jak bardzo są klienci zainteresowani kupnem produktu?

– Czy konsumenci są lojalni wobec marek?

Zdefiniowanie wskaźników wartości marki

Po określeniu kontekstu rynku przystępujemy do zbadania aktualnej wartości marki, tzn. zestawienia jej atutów i słabości postrzeganych przez konsumentów w odniesieniu do marek konkurencyjnych. Wskaźniki dobiera się na podstawie badań, których zakres określa często wielkość budżetu. Oto lista podstawowych wskaźników:

– świadomość marki (brand awareness) wśród klientów – im wyższa tym lepiej,

– udział w rynku, elastyczność cenowa popytu, udział w opinii konsumentów itp.,

– wrażliwość na markę (brand senswity) – względne znaczenie marki w odniesieniu do innych czynników związanych z zakupem, tzn. ceny, wielkości opakowania, modelu,

– zakładana dominacja marki – percepcja dominującej pozycji marki na rynku w opiniach klientów,

– spójność komunikatów reklamowych związanych z marką w czasie (wymaga prześledzenia dotychczasowych form komunikacji),

– oceny cech wizerunku marki lub ranking jej cech,

– dystrybucja, cena, jakość produktu oraz innowacyjność produktu,

– lojalność wobec marki – siła marki polega na liczbie/propor- cji jej klientów, którzy kupują ją raczej dla samej jej wartości aniżeli jako określony produkt.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.