Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Opracowanie i realizacja oceny cz. II

– Analizując publikowane bilanse społeczne przedsiębiorstw można stwierdzić, że:

– Zobowiązania prawne stworzyły nowe ramy przemyśleń, dyskusji, prognoz, ale jeszcze z wieloma ograniczeniami i sekretami.

– W rzeczywistości system informacji społecznych nie został upowszechniony (obojętność części kadry kierowniczej, brak reakcji ze strony pracowników).

Przedsiębiorstwa zareagowały w sposób zróżnicowany: od ścisłego, wymaganego minimum z ogólnikowymi lub niejasnymi informacjami, aż do szczegółowych raportów z wnikliwymi analizami i wnioskami, a czasami nawet zawierających dane nie wymagane przez obowiązujący stan prawny i oryginalne metody analizy.

Na ogół nie kładzie się w bilansie zbyt dużego nacisku na wynagrodzenia i stosunki zawodowe jako takie, lecz na takie działania, jak: zakwaterowanie, transport, stołówki, wczasy, wolny czas. Wskazuje to na pożyteczny, praktyczny zakres podejmowanych działań.

Najlepszymi bilansami są te, które badają jakość informacji i wskaźników weryfikując ich sens i dokładność (przenikliwość, jasność), zmienność w czasie (zarówno co do rozmiarów, jak i znaczenia dla organizacji) oraz czytelność (muszą być one zrozumiale dla pracowników i uwzględniać realia społeczne: pomocne są tu różne formy prezentacji danych w postaci liczb, tabel, schematów, wyjaśnień słownych).

Bilans społeczny różni się znacznie od bilansu księgowego, ponieważ zawarte w nim informacje nie mają jednorodnego charakteru. Są one wynikiem analiz o różnym znaczeniu i zakresie, a tworzą je różne osoby.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.