Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Opracowanie i realizacja oceny

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie bilansu społecznego jest szef przedsiębiorstwa. Opracowany bilans przekazuje się akcjonariuszom, związkom zawodowym, inspekcji pracy, radzie przedsiębiorstwa oraz pracownikom, jeśli sobie tego życzą. Łącznie z bilansem publikowana jest opinia członków rady przedsiębiorstwa.

Opracowanie i ocena bilansu stają się płaszczyzną wymiany różnych punktów widzenia, uzgodnień, dochodzenia do porozumienia między różnymi kategoriami pracowników i partnerami społecznymi. Są to warunki wiarygodności bilansu, a także jego skuteczności operacyjnej. Wymaga to spokojnych, otwartych i rozważnych działań. W zależności od stanu stosunków społecznych w przedsiębiorstwie bilans można traktować jako:

– Sposób manipulacji, dywersji, ukrycia lub odwrócenia uwagi od rzeczywistych problemów.

– Instrument dochodzenia do konsensusu uwzglęniającego wspólnie podzielane wartości, zarówno w zakresie kierunków działalności, zasad organizacji, jak i norm postępowania (zachowania się, postaw).

W każdej sytuacji jako środek prowadzenia negocjacji na jaśniejszych i bardziej zrozumiałych podstawach, unikania działań gwałtownych, lecz również wychodzenia z postaw pasywnych lub oczekujących. Bilans powinien zawierać informacje dotyczące trzech kolejnych lat, aby można było dokonać porównań. Powinien być przedkładany do wspólnej oceny kierownictwu organizacji i przedstawicielom pracowników. Powinny mu towarzyszyć projekty działań wynikających z tej analizy, których realizacja będzie przedmiotem kontroli i oceny w roku następnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.