Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Zróżnicowanie obrazu zaangażowanego pracownika

Jeśli chodzi o zachowania społeczne przypisywane zaangażowanemu pracownikowi, to respondenci podkreślili występowanie skłonności przywódczych , ale jednocześnie współdziałanie, dążenie do…

PROCES ZMIANY

Nie można realizować procesu rozwoju przedsiębiorstwa bez przemyśleń i podejmowania działań , bez uwzględnienia zarówno strukturalnych, jak i dynamicznych części składowych. Proponowana kolejność…

KRYTERIA KONTROLI I OCENY KSZTAŁTOWANIA KADRY

Zasadniczy wniosek, jaki nasuwa się z rozważań dotyczących kontroli funkcji personalnej, sprowadza się do stwierdzenia, iż omawiana problematyka jest bardzo złożona i nie ma prostych sposobów…

Rozwinięta gospodarka rynkowa i jej integracja

Integracja może wynikać zarówno z określonych impulsów zewnętrznych pochodzących z rynku, jak i ze strategii rozwoju przyjętej przez firmę. Proces integracji jest bardzo często reakcją firmy na…

Kierowanie warunkami pracy

Warunki pracy dotychczas często były postrzegane raczej jako potencjalna przyczyna niezadowolenia niż źródło aktywności. Najczęściej ludzie kierują się motywami wewnętrznymi, natomiast do warunków…

ZDOLNOŚĆ TWÓRCZA

Badania psychologiczne dotyczące zdolności twórczej skrupulatnie unikały rozpatrywania zagadnienia zdolności do działań nacechowanych przedsiębiorczością jako fragmentu pojęcia zdolność twórcza.…

Źródło przekazu informacji – kontynuacja

Wszystkie te działania są z reguły ściśle zaplanowane i mają swoje własne budżety przewidziane w planie komunikacyjnym przedsiębiorstwa. Ich realizacja wymaga jednak skorzystania z usług zewnętrznych…

Funkcja oceny kadry

Do wspomagania kolejnych, bardziej złożonych funkcji zarządzania potrzebne są zgoła inne narzędzia programowe oraz w inny sposób gromadzące dane elementarne.

Trening kierowniczy

Podobny sposób doskonalenia zapewnia wiele innych rodzajów treningu kierowniczego. Jedną z jego najnowszych wersji jest tzw. trening potencjału kierowniczego tj. rozwijanie zdolności do odgrywania…