Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Rozwarstwienie majątkowe naszego społeczeństwa

Zilustrowany proces (rys. 28) jest typowy dla rozwiniętych krajów zachodnich. W Polsce ta tendencja znajduje także swe odbicie w nowo tworzonej sieci dystrybucji. Nowo otwierane sklepy uwzględniają…

Korzyści rekrutacji wewnętrznej

Drugi ważny wybór, jakiego trzeba dokonać, to wybór między rekrutacją wewnętrzną i rekrutacją zewnętrzną. Niektóre przedsiębiorstwa i prawie cala administracja publiczna dokonuje rekrutacji personelu…

Wzrost pozycji menedżerów – kontynuacja

Interesująca nas kadra menedżerska nie jest jednak zbiorowością jednorodną, podobnie jak różne są zakres i sposób wykonywania przypisanych jej zadań. Niejednorodną zbiorowością jest także populacja…

Proces tworzenia nowoczesnego przekazu reklamowego

Przygotowanie nowoczesnej reklamy sprowadza się dzisiaj do wynajęcia profesjonalnej agencji reklamowej lub agencji komunikacyjnej. Współpraca z takimi agencjami wymaga znajomości metod planowania i…

KONFERENCJA W BRETTON WOODS

Szybki rozwój kapitalizmu prywatnego i systemu wolnego handlu będącego podstawą potęgi państw zachodnich uległ gwałtownemu zahamowaniu po zakończeniu 1 wojny światowej. Potem przyszła depresja lat…

KONIUNKTURA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA

KONFLIKT: niezgodność między sprzecznymi wymaganiami. Za konfliktem zawsze stoją przeciwstawne interesy, pragnienia, oczekiwania lub projekty. Negocjacje są próbą pełnego lub częściowego godzenia…

Kompetencje branżowe

Warto jeszcze wspomnieć o wpływie branży. Jest to czynnik, co do którego istnieją przeciwstawne opinie - od takich, iż powinien on rozstrzygać np. o doborze na stanowisko menedżerskie nawet wyższego…

Architektura SIM

Skuteczne zarządzanie informacją wymaga jej klasyfikowania i podziału w zależności od potrzeb informacyjnych menedżerów. Temu właśnie celowi służy SIM (System Informacji Marketingowej), który jest…

Strategia śmierci produktu

Po tym ostatnim etapie, a raczej jeszcze w czasie jego trwania, menedżer może podjąć decyzję, jaka będzie przyszłość produktu. Możliwe są tutaj do przyjęcia dwie strategie: strategia tzw. śmierci…