Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRZEDSIĘBIORSTWA

DIAGNOZA SPOŁECZNA: opis i ocena zasobów ludzkich w organizacji w określonym momencie, na podstawie danych statystycznych, ocen jakości i hipotez. Jest to analiza silnych i słabych społecznych stron…

Umiejętność prowadzenia interesów

Na umiejętność prowadzenia interesów składa się w istocie kilkanaście elementów:- 1. Zdolność do zauważania możliwości strukturalnych, to znaczy budowania lepszych struktur drogą kupowania i…

Rola przełożonego w doskonaleniu pracownika

Jednym z zagadnień wartych podkreślenia przy omawianiu problematyki doskonalenia i rozwoju kadry jest rola bezpośredniego przełożonego. Temat ten, rzadko poruszany w literaturze przedmiotu, nie jest…

Systemy wspomagania decyzji w firmie

Wszystkie systemy wspomagania decyzji dostarczają decydentowi informacji w takiej formie, jaka jest dla niego najbardziej użyteczna. Ponadto rodzaj stosowanego systemu, a więc i typ wykorzystywanego…

Dziedzina (sektor, branża) działalności

Istnieją koninkturalne i strukturalne kryteria wyboru modelu kierowania ludźmi. Z koniunkturalego punktu widzenia korzystne lub niekorzystne warunki ekonomiczne i handlowe, z wieloma możliwymi…

Zdolności do przystosowywania się

Kierowanie to zdolność do reagowania na sprzeczności i sprzeciwy, działanie w warunkach niepewności i wielu ograniczeń. W stosunku do ludzi należy również brać pod uwagę relatywność postaw. Wiele…

PRZEMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW

Ścieżka zawodowa pracowników łączy się nierozerwalnie z przemieszczeniami w przestrzeni organizacyjnej. Te przemieszczenia w ramach organizacji mogą się dokonywać w układzie pionowym (zmiana pozycji…

ŁAŃCUCH WARTOŚCI

Koncepcja łańcucha wartości została opracowana przez Michaela Portera. Stanowi ona jedną z pierwszych poważnych prób podjętych w dziedzinie badań związanych z opracowywaniem strategii, których celem…

Źródło przekazu informacji

Ważnym elementem samego procesu komunikowania jest również szum informacyjny, który w dobie dzisiejszego dynamicznego rozwoju różnych źródeł informacji i środków ich przekazu powoduje najczęstsze…

Programy rozwojowe

Opracowywanie nowych wyrobów, rozwój rynków, przedsiębiorstw i temu podobna działalność tworzą zazwyczaj część ogólnego programu inwestycyjnego. Przygotowywane przez przedsiębiorstwo projekty…