Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Zdolności do przystosowywania się

Kierowanie to zdolność do reagowania na sprzeczności i sprzeciwy, działanie w warunkach niepewności i wielu ograniczeń. W stosunku do ludzi należy również brać pod uwagę relatywność postaw. Wiele…

PRZEMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW

Ścieżka zawodowa pracowników łączy się nierozerwalnie z przemieszczeniami w przestrzeni organizacyjnej. Te przemieszczenia w ramach organizacji mogą się dokonywać w układzie pionowym (zmiana pozycji…

ŁAŃCUCH WARTOŚCI

Koncepcja łańcucha wartości została opracowana przez Michaela Portera. Stanowi ona jedną z pierwszych poważnych prób podjętych w dziedzinie badań związanych z opracowywaniem strategii, których celem…

Źródło przekazu informacji

Ważnym elementem samego procesu komunikowania jest również szum informacyjny, który w dobie dzisiejszego dynamicznego rozwoju różnych źródeł informacji i środków ich przekazu powoduje najczęstsze…

Programy rozwojowe

Opracowywanie nowych wyrobów, rozwój rynków, przedsiębiorstw i temu podobna działalność tworzą zazwyczaj część ogólnego programu inwestycyjnego. Przygotowywane przez przedsiębiorstwo projekty…

TECHNIKI NEGOCJACJI

Negocjacje z ogólnego punktu widzenia to proces, podczas którego dwóch lub więcej partnerów próbuje dojść do zgody na temat będący przedmiotem ich wzajemnego oddziaływania i współdziałania, wychodząc…

Korzyści płynące z integracji pionowej

W moim mniemaniu jedną z przyczyn powodujących, że integracja pionowa cieszyła się takim powodzeniem w okresie panowania technokracji były oczywiste korzyści skali, które występowały w sposób wyraźny…

RENTOWNOŚĆ I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Skuteczność strategii jest przede wszystkim funkcją jakości i organizacji. Ta ostatnia jest dla przedsiębiorstwa tym, czym krew dla ciała ludzkiego. Dobra organizacja gwarantuje odpowiednią…

Firma Hugo Boss AG

Dla dyrektora Littmana zegarek męski, po wcześniej już oferowanej odzieży, perfumach, bieliźnie męskiej, okularach i obuwiu, stanowi dla mężczyzny ten ostatni element, który pozwoli mu na penetrację…