Strategia biznesu cz. II

Wiosną 1987 roku mój przyjaciel i kolega Sven Söderberg przedstawił ideę, która powstała w Skandynawskim Systemie Linii Lotniczych (SAS). Nadano jej nazwę Szkoła Przywódców. Koncepcja, która legła u podstaw organizacji tej szkoły, zakładała przeszkolenie w dziedzinie zagadnień gospodarczych dużej liczby przedstawicieli kadry kierowniczej SAS. Przyjęto, że zostanie opracowane pięć bloków programowych: jednemu z nich nadano nazwę Strategia.

Czytaj dalej Strategia biznesu cz. II

PRZEWAGA KONKURENCYJNA CZ. II

Ale dokładnie z takimi właśnie uwarunkowanikami ma obecnie do czynienia coraz więcej przedsiębiorstw: muszą szukać i znaleźć przewagę konkurencyjną wynikającą z innych czynników niż sam wyrób. W Szwecji można zaobserwować silny i rosnący popyt na umiejętność prowadzenia interesów, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw jest zmuszonych do konkurencji na warunkach, które nie wiążą się z cechami samego produktu. Poniżej przedstawiamy kilka pytań, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemu znalezienia i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej.

Czytaj dalej PRZEWAGA KONKURENCYJNA CZ. II

Światowy system monetarny

Czy takie pociągnięcie było w ogóle możliwe? Można w to powątpiewać, dlatego że od czasu wprowadzenia płynnych kursów Międzynarodowy Fundusz Walutowy przypisał sobie nie tylko prawo czuwania nad kursami dewizowymi państw członkowskich, ale także prawo kontroli stanu finaasowego i ekonomicznego wielkich państw uprzemysłowionych.

Czytaj dalej Światowy system monetarny

WYBORY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM WŁADZY

Aby ukształtować i wybrać właściwą politykę społeczną w procesie kierowania ludźmi, trzeba wyjść od codziennego funkcjonowania organizacji. Zmiany przyzwyczajeń i nawyków można dokonywać tylko krok po kroku, uzyskując akceptację poprzez ich zrozumienie wewnątrz organizacji. W przeciwnym razie osłabia się współdziałanie społeczne i zwiększa konflikty lub opory przeciwko zmianom.

Czytaj dalej WYBORY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM WŁADZY

SYSTEMY KLASYFIKACJI STANOWISK PRACY CZ. II

– Istnieją następujące metody klasyfikacji stanowisk pracy:

Uporządkowanie proste. Określa się kategorie pracowników i porządkuje zatrudnienie (ujmowane całościowo) do w ten sposób utworzonych kategorii.System punktowy. Każde stanowisko ocenia się według ustalonych kryteriów ważonych, a następnie tworzy się skalę wartości dla każdego kryterium i przypisuje mu się określony wskaźnik według jego relatywnego znaczenia. Wreszcie sumuje się punkty uzyskane według poszczególnych kryteriów przez każde stanowisko pracy.

Czytaj dalej SYSTEMY KLASYFIKACJI STANOWISK PRACY CZ. II

IQ a sprawność działania

Nie można było bowiem wykazać bezpośredniego związku między poziomem IQ a sprawnością działania. Niejednokrotnie próbowano na przykład badać związek między świetnymi wynikami w szkole, a późniejszym sukcesem zawodowym. Badania takie prowadził między innymi Kotter wśród 115 najlepszych studentów Uniwersytetu Harvarda i nie stwierdził pozytywnych związków między dobrymi ocenami szkolnymi a późniejszymi wynikami w pracy i zarobkami. Do podobnych wniosków doszedł także Steinberg z Uniwersytetu w Yale, według którego ludzie sukcesu nie zawsze mają wysokie wskaźniki poziomu IQ. Steinberg stwierdził, że wśród ludzi osiągających wysokie wyniki w pracy reprezentanci z wysokim IQ stanowią od 4% do 25%. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że testy inteligencji ogólnej, określające jej poziom na podstawie wskaźnika IQ, oceniają ludzi w kontekście określonych w nich warunków, podczas gdy realne problemy są na ogół o wiele bardziej złożone, rozgrywają się symultanicznie w wielu płaszczyznach jednocześnie i przesycone są zmieniającym się kontekstem społecznym . Znaczenie kontekstu społecznego w procesie planowania i realizacji zdań jest właśnie szczególnie podkreślane w koncepcji inteligencji makiawelicznej. Poprzez ocenę poziomu tego właśnie rodzaju inteligencji można trafnie prognozować szanse danej osoby na radzenie sobie z sytuacjami zawodowymi i osiąganie sukcesu w życiu . Osoba inteligentna ma zdolność do trafnego budowania reprezentacji umysłowej danej sytuacji zadaniowej, w otaczającym ją kontekście społecznym, wie w co angażować swoje kompetencje i czas, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego celu.

Czytaj dalej IQ a sprawność działania