Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

TECHNIKI NEGOCJACJI

Negocjacje z ogólnego punktu widzenia to proces, podczas którego dwóch lub więcej partnerów próbuje dojść do zgody na temat będący przedmiotem ich wzajemnego oddziaływania i współdziałania, wychodząc…

Korzyści płynące z integracji pionowej

W moim mniemaniu jedną z przyczyn powodujących, że integracja pionowa cieszyła się takim powodzeniem w okresie panowania technokracji były oczywiste korzyści skali, które występowały w sposób wyraźny…

RENTOWNOŚĆ I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Skuteczność strategii jest przede wszystkim funkcją jakości i organizacji. Ta ostatnia jest dla przedsiębiorstwa tym, czym krew dla ciała ludzkiego. Dobra organizacja gwarantuje odpowiednią…

Firma Hugo Boss AG

Dla dyrektora Littmana zegarek męski, po wcześniej już oferowanej odzieży, perfumach, bieliźnie męskiej, okularach i obuwiu, stanowi dla mężczyzny ten ostatni element, który pozwoli mu na penetrację…

Skuteczne wejście w system dystrybucji

We wtorek 15 lipca 1997 r. o godz. 8.30 rano, przed swoją willą w Miami Beach na Florydzie w USA, zginął od kuli zamachowca jeden z największych współczesnych kreatorów mody - Włoch Gianni Versace.

Polityka wynagradzania przedstawicieli

Przyjęty system wynagrodzeń powinien być także skutecznym środkiem przyciągania do firmy najlepszych pracowników oraz warunkiem, dla którego mieliby oni ochotę na stale pozostać w firmie.

Potencjalni konkurenci

Porter wymienia sześć głównych przeszkód stojących na drodze domniemanych konkurentów:- 1. Korzyści skali - oznaczają one, że koszty jednostkowe wyrobu lub usługi ulegają zmniejszeniu przy wzroście…

SYSTEMY KLASYFIKACJI STANOWISK PRACY

Analiza stanowisk pracy jest źródłem informacji o różnych rodzajach podejmowanych w przedsiębiorstwie działań organizacyjnych. Systemy klasyfikacji mają istotne znaczenie, ponieważ pozwalają ustalić…

Istotna rola kierownictwa

Do podstawowych wewnętrznych podmiotów zarządzania kadrami należy zaliczyć kierownictwo (kadrę kierowniczą), sztab personalny, przedstawicielstwo załogi (samorząd, organizacja związkowa) oraz…