Światowy system monetarny

Czy takie pociągnięcie było w ogóle możliwe? Można w to powątpiewać, dlatego że od czasu wprowadzenia płynnych kursów Międzynarodowy Fundusz Walutowy przypisał sobie nie tylko prawo czuwania nad kursami dewizowymi państw członkowskich, ale także prawo kontroli stanu finaasowego i ekonomicznego wielkich państw uprzemysłowionych.

Czytaj dalej Światowy system monetarny

WYBORY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM WŁADZY

Aby ukształtować i wybrać właściwą politykę społeczną w procesie kierowania ludźmi, trzeba wyjść od codziennego funkcjonowania organizacji. Zmiany przyzwyczajeń i nawyków można dokonywać tylko krok po kroku, uzyskując akceptację poprzez ich zrozumienie wewnątrz organizacji. W przeciwnym razie osłabia się współdziałanie społeczne i zwiększa konflikty lub opory przeciwko zmianom.

Czytaj dalej WYBORY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM WŁADZY

SYSTEMY KLASYFIKACJI STANOWISK PRACY CZ. II

– Istnieją następujące metody klasyfikacji stanowisk pracy:

Uporządkowanie proste. Określa się kategorie pracowników i porządkuje zatrudnienie (ujmowane całościowo) do w ten sposób utworzonych kategorii.System punktowy. Każde stanowisko ocenia się według ustalonych kryteriów ważonych, a następnie tworzy się skalę wartości dla każdego kryterium i przypisuje mu się określony wskaźnik według jego relatywnego znaczenia. Wreszcie sumuje się punkty uzyskane według poszczególnych kryteriów przez każde stanowisko pracy.

Czytaj dalej SYSTEMY KLASYFIKACJI STANOWISK PRACY CZ. II

IQ a sprawność działania

Nie można było bowiem wykazać bezpośredniego związku między poziomem IQ a sprawnością działania. Niejednokrotnie próbowano na przykład badać związek między świetnymi wynikami w szkole, a późniejszym sukcesem zawodowym. Badania takie prowadził między innymi Kotter wśród 115 najlepszych studentów Uniwersytetu Harvarda i nie stwierdził pozytywnych związków między dobrymi ocenami szkolnymi a późniejszymi wynikami w pracy i zarobkami. Do podobnych wniosków doszedł także Steinberg z Uniwersytetu w Yale, według którego ludzie sukcesu nie zawsze mają wysokie wskaźniki poziomu IQ. Steinberg stwierdził, że wśród ludzi osiągających wysokie wyniki w pracy reprezentanci z wysokim IQ stanowią od 4% do 25%. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że testy inteligencji ogólnej, określające jej poziom na podstawie wskaźnika IQ, oceniają ludzi w kontekście określonych w nich warunków, podczas gdy realne problemy są na ogół o wiele bardziej złożone, rozgrywają się symultanicznie w wielu płaszczyznach jednocześnie i przesycone są zmieniającym się kontekstem społecznym . Znaczenie kontekstu społecznego w procesie planowania i realizacji zdań jest właśnie szczególnie podkreślane w koncepcji inteligencji makiawelicznej. Poprzez ocenę poziomu tego właśnie rodzaju inteligencji można trafnie prognozować szanse danej osoby na radzenie sobie z sytuacjami zawodowymi i osiąganie sukcesu w życiu . Osoba inteligentna ma zdolność do trafnego budowania reprezentacji umysłowej danej sytuacji zadaniowej, w otaczającym ją kontekście społecznym, wie w co angażować swoje kompetencje i czas, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego celu.

Czytaj dalej IQ a sprawność działania

KIEROWANIE KARIERAMI ZAWODOWYMI

KIEROWANIE KARIERAMI ZAWODOWYMI: zbiór działań mających na celu pomaganie pracownikom w wyborze kolejnych stanowisk pracy odpowiadających ich rozwojowi. Jest to aspekt indywidualny prognostycznego kierowania zatrudnieniem. Efekty tego procesu zawsze są niepewne, ponieważ trzeba żonglować potrzebami organizacyjnymi, oczekiwaniami pracowników i ich możliwościami w danym momencie. Kierowanie to jest często ograniczone do kadry kierowniczej i do pracowników, których chce się związać z przedsiębiorstwem.

Czytaj dalej KIEROWANIE KARIERAMI ZAWODOWYMI

KONFERENCJA NA JAMAJCE CZ. II

Należy wyraźnie powiedzieć, że decyzje podjęte przez konferencję na Jamajce zmieniają rolę i cele Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W 1945 roku ta organizacja międzynarodowa miała ułatwiać wzajemne kontakty, konsultacje, współpracę międzynarodową i pomagać w tworzeniu wielostronnego systemu płatności dla operacji bieżących po to, by położyć kres wszelkim ograniczeniom międzynarodowej wymiany handlowej, natomiast rola wyznaczona Specjalnym Prawom Ciągnienia jako konkurentowi dolara tak naprawdę nie była nigdy realizowana. W latach 1970-1984 miało miejsce 6 alokacji, ogółem w wysokości 21 miliardów jednostek SDR, czyli 4% światowych rezerw dewizowych. Jednostka SDR nie stała się więc substytutem dolara.

Czytaj dalej KONFERENCJA NA JAMAJCE CZ. II

Marketing bezpośredni

Przez pewien czas marketing bezpośredni nie był uważany za element promotion-mix, a więc działań mieszczących się w ramach strategii marketingowej firmy. Obecnie, w związku z rosnącym wykorzystywaniem go w działaniach komunikacyjnych przez różne przedsiębiorstwa, marketing bezpośredni stal się jednym ze skuteczniejszych narzędzi działań komunikacyjnych przedsiębiorstw. Zazwyczaj marketing bezpośredni utożsamiano z działaniami mailingowymi, polegającymi na rozsyłaniu drogą pocztową katalogów bądź ofert sprzedaży oraz otrzymywaniu, również tą samą drogą, zamówień i realizacją ich za pośrednictwem poczty (stąd w nazwie termin „bezpośredni”, odnoszący się do bezpośredniego charakteru kontaktu z klientem, bez wykorzystania tradycyjnych kanałów dystrybucyjnych).

Czytaj dalej Marketing bezpośredni