Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

STUDIUM SŁUŻĄCE WYKRYWANIU PROBLEMÓW (SWP)

Technika wykrywania problemów będących źródłem trudności (SWP) nie ma charakteru modelu strategicznego. Stanowi jednak istotny element współczesnej tendencji myślenia strategicznego, mającej na celu…

SKUTKI ŹLE PRZEPROWADZONYCH OCEN PRACOWNIKÓW

Skutki źle przeprowadzonych ocen pracowników można sprowadzić do dwóch rodzajów problemów:Braku znajomości kompetencji i możliwości pracowników, co sprawia, że nie można nimi ani dobrze kierować, ani…

Strategia biznesu cz. II

Wiosną 1987 roku mój przyjaciel i kolega Sven Söderberg przedstawił ideę, która powstała w Skandynawskim Systemie Linii Lotniczych (SAS). Nadano jej nazwę Szkoła Przywódców. Koncepcja, która legła u…

PRZEWAGA KONKURENCYJNA CZ. II

Ale dokładnie z takimi właśnie uwarunkowanikami ma obecnie do czynienia coraz więcej przedsiębiorstw: muszą szukać i znaleźć przewagę konkurencyjną wynikającą z innych czynników niż sam wyrób. W…

PRZEMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW CZ. II

Aby polityka awansowa firmy mogła spełniać swoje funkcje, powinna odpowiadać kilku podstawowym wymogom:- 1) polityka awansowa, odpowiednio osadzona w zarządzaniu kadrami, musi być spójna z innymi…

Program działań i budżet marketingu

Wybraną strategię należy przełożyć na konkretne działania do wykonania w ramach każdej z części planu marketingowego i na środki umożliwiające realizację tych działań. Środki te obejmują ludzi,…

TREŚĆ POTRZEB

- Treść potrzeb ocenić można na podstawie trzech poziomów analizy, dotyczących:- 1) celów podstawowych organizacji,- 2) wyborów o charakterze politycznym, organizacyjnym i technologicznym oraz ich…

Światowy system monetarny

Czy takie pociągnięcie było w ogóle możliwe? Można w to powątpiewać, dlatego że od czasu wprowadzenia płynnych kursów Międzynarodowy Fundusz Walutowy przypisał sobie nie tylko prawo czuwania nad…

WYBORY ZWIĄZANE Z PODZIAŁEM WŁADZY

Aby ukształtować i wybrać właściwą politykę społeczną w procesie kierowania ludźmi, trzeba wyjść od codziennego funkcjonowania organizacji. Zmiany przyzwyczajeń i nawyków można dokonywać tylko krok…

SYSTEMY KLASYFIKACJI STANOWISK PRACY CZ. II

- Istnieją następujące metody klasyfikacji stanowisk pracy:Uporządkowanie proste. Określa się kategorie pracowników i porządkuje zatrudnienie (ujmowane całościowo) do w ten sposób utworzonych…