Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Skuteczne wejście w system dystrybucji

We wtorek 15 lipca 1997 r. o godz. 8.30 rano, przed swoją willą w Miami Beach na Florydzie w USA, zginął od kuli zamachowca jeden z największych współczesnych kreatorów mody - Włoch Gianni Versace.

Polityka wynagradzania przedstawicieli

Przyjęty system wynagrodzeń powinien być także skutecznym środkiem przyciągania do firmy najlepszych pracowników oraz warunkiem, dla którego mieliby oni ochotę na stale pozostać w firmie.

Potencjalni konkurenci

Porter wymienia sześć głównych przeszkód stojących na drodze domniemanych konkurentów:- 1. Korzyści skali - oznaczają one, że koszty jednostkowe wyrobu lub usługi ulegają zmniejszeniu przy wzroście…

SYSTEMY KLASYFIKACJI STANOWISK PRACY

Analiza stanowisk pracy jest źródłem informacji o różnych rodzajach podejmowanych w przedsiębiorstwie działań organizacyjnych. Systemy klasyfikacji mają istotne znaczenie, ponieważ pozwalają ustalić…

Istotna rola kierownictwa

Do podstawowych wewnętrznych podmiotów zarządzania kadrami należy zaliczyć kierownictwo (kadrę kierowniczą), sztab personalny, przedstawicielstwo załogi (samorząd, organizacja związkowa) oraz…

STUDIUM SŁUŻĄCE WYKRYWANIU PROBLEMÓW (SWP)

Technika wykrywania problemów będących źródłem trudności (SWP) nie ma charakteru modelu strategicznego. Stanowi jednak istotny element współczesnej tendencji myślenia strategicznego, mającej na celu…

SKUTKI ŹLE PRZEPROWADZONYCH OCEN PRACOWNIKÓW

Skutki źle przeprowadzonych ocen pracowników można sprowadzić do dwóch rodzajów problemów:Braku znajomości kompetencji i możliwości pracowników, co sprawia, że nie można nimi ani dobrze kierować, ani…

Strategia biznesu cz. II

Wiosną 1987 roku mój przyjaciel i kolega Sven Söderberg przedstawił ideę, która powstała w Skandynawskim Systemie Linii Lotniczych (SAS). Nadano jej nazwę Szkoła Przywódców. Koncepcja, która legła u…

PRZEWAGA KONKURENCYJNA CZ. II

Ale dokładnie z takimi właśnie uwarunkowanikami ma obecnie do czynienia coraz więcej przedsiębiorstw: muszą szukać i znaleźć przewagę konkurencyjną wynikającą z innych czynników niż sam wyrób. W…

PRZEMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW CZ. II

Aby polityka awansowa firmy mogła spełniać swoje funkcje, powinna odpowiadać kilku podstawowym wymogom:- 1) polityka awansowa, odpowiednio osadzona w zarządzaniu kadrami, musi być spójna z innymi…