KIEROWANIE KARIERAMI ZAWODOWYMI

KIEROWANIE KARIERAMI ZAWODOWYMI: zbiór działań mających na celu pomaganie pracownikom w wyborze kolejnych stanowisk pracy odpowiadających ich rozwojowi. Jest to aspekt indywidualny prognostycznego kierowania zatrudnieniem. Efekty tego procesu zawsze są niepewne, ponieważ trzeba żonglować potrzebami organizacyjnymi, oczekiwaniami pracowników i ich możliwościami w danym momencie. Kierowanie to jest często ograniczone do kadry kierowniczej i do pracowników, których chce się związać z przedsiębiorstwem.

Czytaj dalej KIEROWANIE KARIERAMI ZAWODOWYMI

KONFERENCJA NA JAMAJCE CZ. II

Należy wyraźnie powiedzieć, że decyzje podjęte przez konferencję na Jamajce zmieniają rolę i cele Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W 1945 roku ta organizacja międzynarodowa miała ułatwiać wzajemne kontakty, konsultacje, współpracę międzynarodową i pomagać w tworzeniu wielostronnego systemu płatności dla operacji bieżących po to, by położyć kres wszelkim ograniczeniom międzynarodowej wymiany handlowej, natomiast rola wyznaczona Specjalnym Prawom Ciągnienia jako konkurentowi dolara tak naprawdę nie była nigdy realizowana. W latach 1970-1984 miało miejsce 6 alokacji, ogółem w wysokości 21 miliardów jednostek SDR, czyli 4% światowych rezerw dewizowych. Jednostka SDR nie stała się więc substytutem dolara.

Czytaj dalej KONFERENCJA NA JAMAJCE CZ. II

Marketing bezpośredni

Przez pewien czas marketing bezpośredni nie był uważany za element promotion-mix, a więc działań mieszczących się w ramach strategii marketingowej firmy. Obecnie, w związku z rosnącym wykorzystywaniem go w działaniach komunikacyjnych przez różne przedsiębiorstwa, marketing bezpośredni stal się jednym ze skuteczniejszych narzędzi działań komunikacyjnych przedsiębiorstw. Zazwyczaj marketing bezpośredni utożsamiano z działaniami mailingowymi, polegającymi na rozsyłaniu drogą pocztową katalogów bądź ofert sprzedaży oraz otrzymywaniu, również tą samą drogą, zamówień i realizacją ich za pośrednictwem poczty (stąd w nazwie termin „bezpośredni”, odnoszący się do bezpośredniego charakteru kontaktu z klientem, bez wykorzystania tradycyjnych kanałów dystrybucyjnych).

Czytaj dalej Marketing bezpośredni