Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Obliczanie zachowku od strony spadkodawcy

Obliczanie zachowku należy do kompetencji prawnika i to on zajmuje się tym skomplikowanym procesem. Osobiście nie potrafiłbym wykonać tych wszystkich wyliczeń, po prostu nie mam do tego kompletnie…

Opracowanie i realizacja oceny

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie bilansu społecznego jest szef przedsiębiorstwa. Opracowany bilans przekazuje się akcjonariuszom, związkom zawodowym, inspekcji pracy, radzie przedsiębiorstwa…

KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE

Kredyty krótkoterminowe służą finansowaniu cyklu eksploatacyjnego i korzystanie z nich podlega skomplikowanemu mechanizmowi. Menedżer nie może jednak pozostać obojętny na tego rodzaju rozwiązania.…

Techniki obrazkowe/rysunkowe

Jak powinien przeprowadzić rozmowę sprzedawca, aby sfinalizować transakcję sprzedaży i nie spowodować konfliktu między mężczyzną a kobietą? Dlaczego powinien tak postąpić?

Relacje pomiędzy menedżerem i badaczem

Wszystkie wymienione pytania powinien zadać sobie sam menedżer albo powinien to uczynić badacz. W większości bowiem przypadków menedżer-decydent ma niestety mgliste pojęcie o tym, na czym polega jego…

Menedżer przyszłości

Jest to stanowisko coraz częściej podzielane przez specjalistów zarządzania . Jesteśmy więc świadkami rewolucji w zarządzaniu, wymagającej nowych kwalifikacji menedżerskich. Zmiany te odzwierciedla…

BUDŻET SOCJALNY I BILANS SPOŁECZNY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: ogół przepisów prawnych i metod mających na celu zapobieganie różnego rodzaju ryzykom zawodowym (choroby, wypadki, warunki pracy szkodliwe dla zdrowia) i określających…

Badanie zrealizowane przez The Work Foundation

Z wyników badań przeprowadzonych przez wyżej wymienioną organizację w 2003 autorzy wywnioskowali, że wzrost pozytywnych postaw pracowników o 5% skutkuje wzrostem wyników sprzedaży o 2,1% . Rola…