Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Integracja pionowa

Integracja pionowa niezależnie od podmiotu pełniącego rolę integratora może przybierać formę wstępującą lub zstępującą. Pojęcia te mają swój rodowód w amerykańskich terminach backward and for- ward…

Strategia francuskiej firmy BiC

Firma BiC została założona w 1953 r. przez Marcela Bicha. Razem ze swym wspólnikiem Eclourdem Buffarcłem zakupili licencję angielskiej firmy Biro na produkcję długopisów. W tamtych czasach długopis…

Reklama w punkcie sprzedaży

Ponieważ mówimy o roli sprzedawców w procesie promocji wyrobów, warto wspomnieć choć trochę również o ich znaczeniu przy organizowaniu reklamy w punkcie sprzedaży

Wsparcie ze strony współpracowników

Na zaangażowanie pracowników wpływa również poziom wsparcia, który otrzymują od przełożonego i organizacji. Wsparcie ze strony organizacji dotyczy ogólnego przekonania, że w firmie dostrzegany i…

Raporty dotyczące problemów specjalnych

Kiedy chce się zgłębić jakiś problem należy zebrać i przeanalizować niezbędne informacje w oddzielnym, specjalnym raporcie. Przygotowuje się go w zależności od potrzeb i celu, jaki sobie stawiamy,…

Podstawy zarządzania partycypacyjnego cz. II

Sposoby rekonstrukcji schematu organizacyjnego są mało ważne, liczy się przede wszystkim rozwój niezależności stanowiska pracy. Może to polegać na zmianie kwalifikacji realizowanych zadań,…

JAKOŚĆ ŻYCIA W PROCESIE PRACY

ERGONOMIA: nauka zajmująca się badaniem warunków pracy (środowiska pracy, maszyn i urządzeń) i adaptacji zatrudnienia do właściwości psychicznych i fizycznych człowieka: może ona mieć charakter…