Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

POROZUMIEWANIE SIĘ JAKO FORMA INFORMACJI

Każde porozumiewanie się ma dwa wzajemnie zależne i zachodzące na siebie aspekty:Przekazywanie treści informacji. Wymaga to zgodności w zakresie wykorzystywanego języka, nośników lub mediów, które…

ADMINISTROWANIE PŁACAMI

- W każdej organizacji administrowanie płacami obejmuje następujące zadania:- Rejestrowanie przyjęć, zwolnień i modyfikacji statusów pracowników, a także faktów (zdarzeń) mających wpływ na wypłatę i…

RENTOWNOŚĆ I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA CZ. II

Uwzględniając powyższe elementy, musicie dbać o konkurencyjność waszych produktów. Kluczowe znaczenie ma tu ustalenie ceny. Odwołajmy się zresztą do przykładu - przypuśćmy, że chcemy wejść na dany…

RODZAJE KULTURY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KULTURA (indywidualna, narodowa, grupowa, organizacji):- 1. „Kultura przedsiębiorstwa jest to jego sposób myślenia oraz codziennego i tradycyjnego działania, bardziej lub mniej podzielanego przez…

KIERUNKI ZMIAN W FIRMIE

Nawet ogólne skonfrontowanie stanu i zmian funkcji personalnej w polskich organizacjach z zaproponowanymi w poprzednich częściach możliwościami rozwiązań może nasunąć pewne wnioski co do kierunków…

Obniżanie ceny cz. II

Obniżanie cen jest obecnie najczęściej stosowaną techniką promocyjną w krajach o gospodarce rynkowej (np. we Francji w około 55% przypadków działań promocyjnych). Dalsze miejsce zajmują gry, konkursy…

STRATEGIA I SUKCES – KONTYNUACJA

Menedżerowie, uwaga! Metoda, którą wyżej zarysowaliśmy, nie stanowi panaceum ani też nie jest rozwiązaniem zapewniającym wygraną. Wiedzcie o tym, że wypracowana strategia obowiązuje tylko przez…

System Informacji Marketingowej

System Informacji Marketingowej znajduje coraz częstsze zastosowanie w wielu firmach i jest w nich używany jako komplementarny system informacyjny, będący częścią większego systemu, mianowicie…

Alima-Gerber – testowanie opakowań

Testowanie opakowań Frugo opierało się na kilku pomysłach opartych na wnioskach wyciągniętych z badań. Po wywiadach grupowych przeprowadzonych wśród nastolatków i rodziców młodszych dzieci…