Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

FINANSOWANIE KONKURENCYJNOŚCI

Konkurencyjność jest dziś problemem centralnym polskiej gospodarki. Jest wręcz kamieniem węgielnym, na którym ma być budowany cały gmach narodowy: równowaga w stosunkach z zagranicą, wzrost…

ZAJMOWANIE POZYCJI

Termin zajmowanie pozycji staje się coraz bardziej popularny. Wywodzi się on z żargonu agencji ogłoszeniowych. Warstwa znaczeniowa tego terminu mieści się w strefie granicznej między marketingiem,…

PROCES ZMIANY CZ. II

- 7. Jeżeli jest to konieczne, to zastosuj tę samą procedurę do kolejnego niższego poziomu zarządzania organizacji. Musisz bowiem upewnić się, że wszyscy zatrudnieni w organizacji zrozumieją, jaka…

System identyfikacji wizualnej

Pierwszy całościowy system identyfikacji wizualnej firmy opracował wraz ze swoim zespołem Peter Behrens, projektant niemieckich zakładów sprzętu elektrycznego AEG. Objął on znaki towarowe, wyroby,…

ZATRUDNIENIE JAKO CZYNNIK RÓWNOWAGI CZ. II

Dzieląc się z wami tym doświadczeniem, chciałbym dodać, że sam urodziłem się w osadzie górniczej. Ojciec był górnikiem, dziadek i wujek także. Rodzice zdobyli się na duży wysiłek, by ich syn, w…

Firmy badawcze

Firmy badawcze świadczące pełny zakres usług badawczych podejmują się zwykle przeprowadzenia całego badania - począwszy od zdefiniowania przedmiotu badania, poprzez przygotowanie problematyki badań…

Badanie koncepcji kampanii reklamowej

Docelowa grupa klientów, tj. młodzież i dzieci w wieku 7-16 lat, okazała się być bardzo niejednorodna - od dzieci do nastolatków. Głównym problemem było takie skonstruowanie strategii komunikacyjnej,…

POLITYKA KOMUNIKOWANIA SIĘ

- Metody i techniki porozumiewania się w organizacjach powinny służyć do:- rozpoczynania i dynamizowania wymiany informacji między pracownikami (aspekt więzi międzyludzkich):

Etap preparacji systemu

Ocena kadry menedeżerskiej powinna, podobnie jak każde działanie złożone, przebiegać w sposób zorganizowany. Jest to ważny warunek sprawności całego przedsięwzięcia i trafności oceny. Procedura…