Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

PARTNERZY I NARZĘDZIA SELEKCJI W FIRMIE

Selekcją mogą kierować dział ds. personalnych przedsiębiorstwa, uznany konsultant lub firma rekrutacyjna. Dział wewnętrzny jest bardziej pożądany w przypadku przewidywanych liczniejszych przyjęć, rekrutacji nie skomplikowanych, lub wtedy, gdy kultura wewnętrzna jest na tyle szczególna, że nie można zastosować powszechnie przyjętych procedur. W innych sytuacjach korzystne jest odwoływanie się do doradztwa zewnętrznego.

Poważne firmy rekrutacyjne dają gwarancję doświadczenia, są sprawne technicznie, stosują metody i narzędzia pozwalające przeprowadzać dokładne analizy i przygotowywać podstawy przyszłych wyborów. Pomagają decydentom lepiej określić ich potrzeby i oczekiwania wobec przyszłych pracowników. Dzięki swej renomie gromadzą interesujących kandydatów. Wiele z tych firm posiada zresztą bogate kartoteki, które umożliwiają wybranie odpowiednich kandydatów. Wreszcie w sytuacji, kiedy jest to niezbędne, są one w stanie, przynajmniej czasowo, chronić tożsamości organizacji i jej informacji.

W sytuacjach wyjątkowych można się odwołać do usług „łowców głów”, którzy stanowią potencjalne źródło kadr kierowniczych, gotowych odejść z dotychczasowego miejsca pracy w przypadku zaoferowania im korzystniejszych umów.

Wykorzystanie firm rekrutacyjnych jest bardziej upowszechnione w krajach anglo-saksońskich niż w krajach łacińsko-romańskich, które są bardziej „subiektywne”. Częściej korzystają z nich duże niż małe przedsiębiorstwa: te ostatnie zniechęca cena usługi i trudność ocenienia gwarancji poziomu usługi. Prawdą jest, że trzeba umieć wybrać dobrą firmę świadczącą usługi w tym zakresie i że nie jest to sprawa prosta. Obecnie niektóre firmy rekrutacyjne rozwijają swe kompetencje związane bezpośrednio z określonymi specjalnościami zawodowymi, na przykład informatyką, aby odejść od zbyt psychologicznego podejścia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.