Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Podstawowe zasady komunikacji marketingowej

Trafny dobór adresata reklamy związany jest najczęściej z fazą badań pozwalających określić cechy potencjalnych klientów, ich preferencje, style życia czy mody konsumpcji. Pozwalają ponadto poznać zachowania klientów dotyczące sposobu podejmowania decyzji o zakupie, ich potrzeby, motywacje zakupu, cechy osobowości i wreszcie postawy wobec określonych grup produktów/uslug.

Analiza tych wszystkich czynników, które wyłaniają się z badań, pozwala trafnie ująć cechy produktów/uslug i kryteria ich oceny, które preferują przy zakupie klienci. Właściwy dobór adresata świadczy o osiągnięciu powodzenia reklamowego, którego forma zależy od sposobu zdefiniowania przez firmę tego, co uzna za wskaźnik sukcesu. W celu zilustrowania różnorodności pojęcia sukcesu reklamowego, przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego wśród firm amerykańskich na temat jego wskaźników (tab. 24).

Przyjrzyjmy się podstawowym zasadom komunikacji marketingowej, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu reklamowego. Skuteczna komunikacja w reklamie opiera się na pomyśle. Nie zawsze cechy produktów mogą dostarczyć pomysł, ale zawsze każda reklama musi mieć jakąś przewodnią myśl, która zaprezentuje najbardziej pozytywne walory produktu/uslugi oraz korzyści, jakie może on przynieść klientom. Należy jednak pamiętać, że nie powinno się stosować pomysłów pasywnych w rodzaju: „Niech pan kupi naszą lodówkę”, lecz zmuszać klienta do refleksji, podzielać pewne jego przekonanie i prowokować do zakupu. Przykładem skutecznego hasła reklamowego jest slogan firmy Samsonite, światowego lidera w produkcji walizek i toreb podróżnych: „Prezentujemy poręczność, która pozwoli państwu wszędzie komfortowo dojechać”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.