Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

POLITYKA KOMUNIKOWANIA SIĘ

– Metody i techniki porozumiewania się w organizacjach powinny służyć do:

– rozpoczynania i dynamizowania wymiany informacji między pracownikami (aspekt więzi międzyludzkich):

– całościowego postrzegania, tworzenia zbiorowego języka i działań umożliwiających zespołowe funkcjonowanie (aspekt kultury organizacji)’,

– upowszechniania podstawowych kierunków działalności przedsiębiorstwa, jego celów i linii działania oraz angażowania pracowników w opracowywanie strategii i kontrolę osiąganych rezultatów (aspekt polityki firmy).

Wymaga to wysiłku od każdego pracownika, a także pomocy w zakresie wyborów technicznych, kształtowania zachowań i spójności polityki. Oznacza to również, że niezbędne jest kierowanie procesem komunikowania się, przynajmniej w jego aspektach zespołowych. W zależności od wielkości organizacji pilotaż ten może być zaproponowany kierownictwu do spraw zasobów ludzkich lub wyspecjalizowanej służbie. Zadania szefa projektu wewnętrznego systemu komunikowania się polegają głównie na:

– nadzorowaniu rozważanych poprzednio zasad komunikowania się:

– stworzeniu umowy dotyczącej informacji wewnętrznej, prezentującej cele i gwarancje jej rzetelności (pewności treści, akceptacji różnorodności punktów widzenia):

– znalezieniu przedstawicieli i stworzeniu sieci połączeń w całej organizacji oraz jej dostosowaniu do napotykanych problemów, sposobów ich postrzegania i stosowanego języka:

– zapewnieniu spójności między systemem komunikowania się z pracownikami i systemem powiązań z otoczeniem przedsiębiorstwa (klientami, dostawcami, partnerami instytucjonalnymi i handlowymi, akcjonariuszami, opinią publiczną itd.):

– kierowaniu lub koordynowaniu funkcjonowania niektórych nośników informacji (czasopisma przedsiębiorstwa, imprezy publiczne, ogłoszenia oficjalne):

– nadawaniu priorytetu operacyjnym treściom informacji i oswajaniu pracowników z informacjami ukierunkowanymi na działania:

– wspieraniu otwartości wyrażania opinii i wyczulaniu na główne cele funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zespołowe plany i cele działania (ich wyjaśnianie, dyskutowanie przyczyn ich niezrozumienia lub odrzucenia).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.