Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Postać osobnika chodzącego własnymi drogami

Różnice te nie zawsze są zauważane. Fakt ten wyjaśnia, dlaczego szwedzka kultura zarządzania często nie sprawdza się w Stanach Zjednoczonych oraz dlaczego fiński styl zarządzania jest bardzo denerwujący dla Szwedów. Te same różnice mają istotne znaczenie dla sposobu kierowania procesem rozwoju działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie oraz wywierają wpływ na rezultaty osiągane dzięki przedsiębiorczości. Skrajnie zdecentralizowanego procesu rozwoju działalności gospodarczej nie można zrealizować w warunkach kulturowych, które narzucają zwyczaj wykonywania zadań zgodnie z przepisami. W wielu przypadkach skłonność do zadawania pytań, a nie do wydawania rozkazów jest interpretowana jako oznaka słabości, która umniejsza prestiż przywódcy.

Na odwrót, postać osobnika chodzącego własnymi drogami – silnego, będącego indywidualistą przedsiębiorcy – również budzi wątpliwości. Przedsiębiorczość będąca wynikiem działania grupy ludzi może być dużo bardziej skuteczna niż ta, która cechuje człowieka z gatunku sam zrobię wszystko. W regionach takich jak Japonia czy Skandynawia, gdzie szczególnie ceni się dynamikę zachowania się grup, proces rozwojowy może prowadzić do lepszych długoterminowych rezultatów aniżeli w Stanach Zjednoczonych. Tam bowiem samotny, silny i pomysłowy bohater jest uważany za ideał promotora rozwoju przedsiębiorstwa. Model Hofstede’a ma duże znaczenie dla oceny organizacji pracy oraz porównywania zarówno organizacji, jak i narodów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.