Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Potencjalni konkurenci

Porter wymienia sześć głównych przeszkód stojących na drodze domniemanych konkurentów:

– 1. Korzyści skali – oznaczają one, że koszty jednostkowe wyrobu lub usługi ulegają zmniejszeniu przy wzroście wolumenu liczonego na jednostkę czasu. Efekty skali odstraszają nowych konkurentów, bowiem zmuszają ich do podjęcia działań na szeroką skalę, które wymagają poważnych inwestycji lub narażenia się na druzgocący odwet ze strony przedsiębiorstw o ustalonej renomie, działających w danej gałęzi przemysłu.

– 2. Zróżnicowanie produkcji – przedsiębiorstwa o ustalonej renomie mają znane znaki handlowe, do których klienci są przywiązani dzięki działaniom marketingowym lub z powodu tradycji. Nowy konkurent musi wydać wiele pieniędzy, aby przełamać to przywiązanie.

– 3. Konieczność posiadania kapitału utrudnia rozpoczęcie działalności w przypadku, gdy stawka kapitałowa niezbędna do uczestnictwa we współzawodnictwie jest wysoka. Oczywiście przeszkoda ta staje się jeszcze trudniejsza do pokonania w sytuacji wymagającej uwzględnienia czynnika niepewności. Kapitał może być potrzebny nie tylko dla celów produkcji, lecz także po to, aby móc prolongować klientom kredyt, gromadzić zapasy towarów czy też pokryć początkowe straty. Firma Rank Xerox wprowadziła skuteczną zaporę dla nowych konkurentów pragnących wejść na rynek kopiarek, zaczęła bowiem wypożyczać urządzenia zamiast je sprzedawać. W ten sposób podwyższyła kwotę kapitału, którą muszą dysponować potencjalni konkurenci.

– 4. Koszty zamiany – stanowią one jednorazowy wydatek, który musi ponieść nabywca zmieniając dostawcę. Koszty zamiany mogą obejmować ponowne przeszkolenie personelu, zakup nowych urządzeń produkcyjnych, korzystanie z obsługi technicznej, zaprojektowanie nowego wyrobu a także ryzyko wstrzymania produkcji.

– 5. Brak kanałów dystrybucji – może on uniemożliwić nowym konkurentom znalezienie w branży mocnego punktu zaczepienia. Nowi aktorzy muszą uciekać się do oferowania wyrobów po obniżonej cenie, subsydiowanej reklamy oraz innych zachęt mających na celu przekonanie cieszących się uznaniem przedstawicieli sprzedaży oraz właścicieli punktów sprzedaży do przyjęcia ich wyrobów: zmniejsza to marże zysku.

– 6. Inne przeszkody, to znaczy nie związane z efektem skali, mogą – według Portera – wynikać z korzyści, które czerpią przedsiębiorstwa mające ustaloną renomę w danej gałęzi przemysłu. Do korzyści tych należy zaliczyć:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.