Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Proces tworzenia nowoczesnego przekazu reklamowego

Przygotowanie nowoczesnej reklamy sprowadza się dzisiaj do wynajęcia profesjonalnej agencji reklamowej lub agencji komunikacyjnej. Współpraca z takimi agencjami wymaga znajomości metod planowania i tworzenia reklamy. W dalszej części rozdziału zostanie przedstawiona jedna z metod pracy z klientem stosowana przez czołową agencję reklamową świata – Lintas. Zanim jednak przejdziemy do jej prezentacji, przedstawimy prosty cykl planowania reklamy, który może być przeprowadzony wewnątrz firmy albo jako wstępne przygotowanie do spotkania z agencją reklamową . Ten cykl planowania reklamy obejmuje pięć etapów polegających na odpowiedzi na wyszczególnione pytania.

Gdzie znajduje się firma/marka? – W tej fazie próbujemy dać odpowiedź precyzującą pozycję firmy (marki) na rynku. Interesuje nas, jak duży jest udział firmy w rynku? Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy zwiększy! się, pozostał taki sam, czy spadł znacząco? Jak nasza marka jest postrzegana przez klientów? Jakie są silne i słabe strony naszej oferty na tle konkurencji?

Jakie czynniki spowodowały zajęcie przez firmę/markę obecnej pozycji na rynku? Staramy się dowiedzieć, jakie czynniki sprawiły, że firma/marka zajęła określone miejsce na rynku.

Jaką pozycję może zająć w przyszłości nasza firma/marka? Precyzujemy cele, które możemy osiągnąć poprzez reklamę. Ustalamy cele marketingowe i reklamowe, np. jaki chcemy osiągnąć udział w rynku? Jak chcemy, aby była postrzegana nasza marka?

Jaką strategię reklamy należy przyjąć, aby zrealizować założone cele? Staramy się określić środki, jakie zastosujemy, aby osiągnąć zaplanowane cele. Planujemy wybór nośników (telewizja, radio, czasopisma, bilboardy itp.), identyfikujemy publiczność końcową oraz określamy czas prowadzenia kampanii, częstotliwość emisji przekazów i trwanie kampanii reklamowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.