Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

PROCES ZMIANY CZ. II

– 7. Jeżeli jest to konieczne, to zastosuj tę samą procedurę do kolejnego niższego poziomu zarządzania organizacji. Musisz bowiem upewnić się, że wszyscy zatrudnieni w organizacji zrozumieją, jaka jest ich rola w zreorganizowanym przedsiębiorstwie. Proces zmian realizowany zgodnie z opisaną procedurą będzie przebiegał bardziej sprawnie przy silnym scentralizowanym kierowaniu i odpowiednich zasobach zaangażowanych w wykonanie tego zadania. W nawiązaniu do tego spostrzeżenia należy przytoczyć kilka ważnych uwag, które trzeba zachować w pamięci:

– a) Wszystkie decyzje muszą być udokumentowane, uzgodnione, zatwierdzone i podane do wiadomości.

– b) Informacje winny być pełne, jawne i dostępne. Należy je przekazywać możliwie największej liczbie osób. Uwaga ta dotyczy pracowników, właścicieli, klientów oraz środków masowego przekazu. Informacja musi być opracowywana centralnie, w sposób ciągły i z pomocą fachowców od przekazywania informacji. Poczynania te można nazwać wewnętrznym marketingiem, jeśli użycie takiej terminologii byłoby pomocne.

– c) Opracuj podstawowy pakiet propozycji szkoleniowych służących jako pomoc w upowszechnianiu nowych pomysłów, celów i strategii. Upewnij się, że można je łatwo zrozumieć: operuj konkretnymi przykładami: postępuj tak, aby szkolenie sprawiało radość.

– d) Jako symbol nadchodzących zmian możesz wprowadzić odmiany zewnętrzne, takie jak odnowienie pomieszczeń, zmiana lokalizacji, nowy spis telefonów lub cokolwiek innego.

– e) Zainteresuj się stanowiskami pracy i ludźmi, którzy zostali oddani do twojej dyspozycji w wyniku przeprowadzonych zmian personalnych. Muszą się oni przekwalifikować lub zostać zwolnieni. Ustal cele w postaci zobowiązań dla każdego zakresu odpowiedzialności.

– 0 Opracuj instrumenty kontrolne, które pozwolą dokonywać lustracji organizacji. W praktyce podejmowanie działań jest zwykle opóźnione. Musi istnieć możliwość pomiaru jakości wykonywania zadań przez poszczególne osoby i jednostki organizacyjne, aby na jego podstawie można było opracować ich ocenę.

– g) Opracuj specjalne programy szkoleniowe dotyczące konkretnych potrzeb, takich jak kontrola zysku, obsługa klientów, kontrola jakości i nauka języków.

– h) Utwórz i wyposaż w odpowiednie pełnomocnictwa jednostkę do zadań specjalnych. Jej zadania będą obejmować: przewodzenie zmianom, nadążanie za postępem, zwalczanie trudności powstających w miarę rozwoju programu. Aby była ona wiarogodna, musi mieć dostęp do członków najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa. W skład tej grupy powinni również wchodzić przedstawiciele tego kierownictwa.

– i) Jest sprawą absolutnie niezbędną, aby naczelna dyrekcja sprawowała ścisłą piecze nad rozwojem organizacji, musi też stale upewniać się, że został uczyniony istotny i wiarogodny postęp. Najwyższe kierownictwo musi dawać dobry przykład podporządkowując się regułom obowiązującym w nowej organizacji.

– j) Sposobność przeprowadzenia konkretnych zmian powinna być związana z:

– przejmowaniem przedsiębiorstw i ograniczaniem inwestycji,

– modernizacją wyrobów i opracowaniem nowych wyrobów,

– odpowiednią oprawą dla ważnych zamówień,

– publicznym uznaniem i promocją bohaterów,

– nadawaniem sukcesom rozgłosu,

– nagrodami za osiągnięcia,

– publikacją wiadomości: informacja jest jak miłość i pieniądze – ludzie nigdy nie mają ich tyle, ile potrzeba.

– k) Nie zaprzestawaj działań związanych z utrzymaniem możliwości wewnętrznego i zewnętrznego komunikowania się.

– l) Staraj się utrzymać naczelną dyrekcję na wysokim poziomie, aby stanowiło to zachętę dla pracowników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.