Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

PRZEMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW CZ. II

Aby polityka awansowa firmy mogła spełniać swoje funkcje, powinna odpowiadać kilku podstawowym wymogom:

– 1) polityka awansowa, odpowiednio osadzona w zarządzaniu kadrami, musi być spójna z innymi elementami funkcji personalnej,

– 2) muszą być jasno określone i akceptowane zasady awansu,

– 3) musi istnieć pełna możliwość awansu pracowników,

– 4) każdorazowa decyzja o obsadzie (wyższego) stanowiska kierowniczego musi być podawana do wiadomości załogi, z tym że należy jasno określić kryteria i procedurę awansu,

– 5) podobnie należy określić: przedział gratyfikacji, zakres zadań i odpowiedzialności, aby było wiadomo, czy warto ubiegać się o promocję,

– 6) organizacja musi dysponować aktualnym opisem stanowisk (wymagań) i wynikami ocen kadrowych, w przeciwnym razie – trzeba je sporządzić na potrzeby każdorazowej decyzji awansowej.

Warto zaznaczyć, iż przestrzeganie tych zasad wpływa na autorytet awansowanych menedżerów i tworzenie dobrego klimatu społecznego w firmie, każde zaś uchybienie stanowi zarzewie konfliktów. Awans jest bowiem czynnikiem szczególnie newralgicznym: często nawet prawidłowe postępowanie w tym względzie budzi emocje i podejrzenia, zwłaszcza wśród osób wyeliminowanych z konkurencji, a cóż dopiero mówić, gdy brakuje jasności w zachowaniach decydentów.

Jednym z istotnych zagadnień związanych z awansem menedżerskim jest promocja osób ze stanowisk funkcjonalnych na wyższe stanowiska kierownicze (liniowe), o szerszym zakresie działania, wymagających bardziej ogólnych kwalifikacji (generał menager). Chodzi tu konkretnie o zmianę charakteru zadań – wiążących się z konkretnymi funkcjami, np. z zakresu rachunkowości, finansów, marketingu, produkcji, na ogólniejsze, o bardziej zarządczym charakterze (planowanie, organizowanie itd.), łączące się z podejmowaniem decyzji uwzględniających większą perspektywę. Zestawienie cech związanych z wykonywaniem pracy na tych stanowiskach zawiera tab. 9.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.