Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Przeprowadzanie rozmów dotyczących oceny pracownika

Oto propozycja postępowania pozwalająca wspólnie z ocenianym przedyskutować czynniki, które wpłynęły na uzyskiwane przez niego wyniki i skuteczność działania. Skutecznością nazywamy stosunek między osiągniętymi wynikami i zamierzonymi celami. W postępowaniu tym należy uwzględnić następujące problemy:

Czy cele były jasno i operacyjnie określone? Czy były one realistyczne pod względem treści i terminów realizacji, czy były precyzyjne i zrozumiałe dla pracownika? Czy miał on możliwość dyskutowania o tym?

Czy warunki działania nie wpłynęły na wyniki działania? Czy okoliczności zewnętrzne nie zakłóciły działania (np. wyczerpanie zapasów, nieprzewidziane dodatkowe prace itd.)? Czy środki działania były odpowiednie (budżet, współpracownicy, wyposażenie, niezbędne informacje itd.)? Czy warunki pracy były zadowalające (stosunki międzyludzkie, atmosfera pracy itd.)?

Czy obciążenie pracą ocenianego pracownika pozwalało mu odpowiedzieć na formułowane wobec niego oczekiwania? Czy jego stanowisko pracy nie obejmowało zbyt wielu działań? Czy postawione mu zadania były właściwie wymierzone, zawierały odpowiednie priorytety i były dobrze rozłożone w czasie?

Jeśli osiągnięte wyniki są mierne i nie wynikają z powyżej analizowanych sytuacji, to problemy wiążą się z pewnością z zachowaniami pracownika. Niezbędne jest więc wyjaśnienie razem z nim następujących problemów:

Czy istniały okoliczności (wydarzenia) nie związane z pracą, osobiste lub rodzinne, które wyjaśniają osiągnięte wyniki? Czy okoliczności te mają charakter przejściowy, powtarzalny lub stały? Czy należy je uwzględniać w płaszczyźnie zawodowej? Czy należy pomóc pracownikowi uporać się z nimi, czy też mu je pozostawić? W przypadku braku możliwości wyjaśnienia wskaznych wyżej okoliczności, problemy z całą pewnością związane są z kompetencjami pracownika lub jego cechami osobowymi. W tej sytuacji niezbędne jest rozważenie wspólnie z pracownikiem, czy istnieją możliwości ich zmiany w pożądanym kierunku.

Ogólnie biorąc sytuacja dotycząca ocen pracowników jest złożona. W każdym problemie dotyczącym pracy istnieje zespół przyczyn organizacyjnych, dotyczących więzi międzyludzkich i cech indywidualnych poszczególnych osób. Należy jednak w pierwszej kolejności zbadać przyczyny organizacyjne (oczekiwane cele, warunki pracy, charakter stanowiska pracy i obciążenie pracą), ponieważ łatwiej jest je modyfikować, niż poruszać sprawy dotyczące cech indywidualnych pracowników, a ponadto dostosowując warunki organizacyjne, można spowodować także pozytywne zmiany osobowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.