Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

PRZEWAGA KONKURENCYJNA CZ. II

Ale dokładnie z takimi właśnie uwarunkowanikami ma obecnie do czynienia coraz więcej przedsiębiorstw: muszą szukać i znaleźć przewagę konkurencyjną wynikającą z innych czynników niż sam wyrób. W Szwecji można zaobserwować silny i rosnący popyt na umiejętność prowadzenia interesów, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw jest zmuszonych do konkurencji na warunkach, które nie wiążą się z cechami samego produktu. Poniżej przedstawiamy kilka pytań, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemu znalezienia i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej.

– 1. Czy misja zbiorowa nie uległa dezaktualizacji na skutek zmiany potrzeb klientów?

– 2. Czy można zmienić pakiet usług, które są związane z wykorzystaniem danego sprzętu technicznego, aby produkt globalny stanowił bardziej atrakcyjną ofertę?

– 3. W jaki sposób można uzyskać rentowność przewyższającą średni poziom w danej gałęzi przemysłu?

– 4. Czy można zmienić podział pracy w danej gałęzi przemysłu poprzez oddanie w dzierżawę lub przejęcie pewnego etapu produkcji?

– 5. Które z kluczowych zagadnień wymagają rozpoznania i wyjaśnienia, aby poprawić pozycję konkurencyjną?

– 6. Czy przewagi konkurencyjnej można szukać w działalności wspomagającej, takiej jak przetwarzanie informacji czy dystrybucja?

Niestety roszczenia do przewagi konkurencyjnej można zgłaszać zbyt łatwo, nie biorąc przy tym odpowiedzialności za sprawdzenie, czy domniemane korzyści istotnie odpowiadają potrzebom klientów. Takie podejście prowadzi do tworzenia sloganów typu ,,Pepsodent z Irium” lub „Shell z ACI”: przedstawiane są również inne wyimaginowane korzyści związane z danym produktem. Zasadnicze znaczenie ma wymóg, aby podstawę sformułowania przewagi konkurencyjnej stanowiły potrzeby klientów i aby upewnić się, że przypuszczalna przewaga jest istotnie korzyścią z punktu widzenia klienta.

Definiując przewagę konkurencyjną należy przyjąć jako punkt wyjściowy strukturę potrzeb klientów, a następnie sprawdzić czy oczekiwana przewaga jest istotnie postrzegana przez klientów jako korzyść.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.