Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Public relations/publicity cz. II

Inną korzyścią wynikającą ze stosowania tego narzędzia jest niski koszt, ponieważ firma nie płaci za czas i przestrzeń w takich mediach, jak Ty radio, czy prasa. Nawet kiedy przygotowywanie pewnych materiałów na konferencje prasowe lub do mediów pociąga za sobą określone koszty, to i tak są one daleko mniejsze niż wymagane na inne narzędzia promocji. Należy tylko pamiętać o jednej, ale bardzo istotnej słabości tego sposobu komunikacji, mianowicie braku kontroli nad ostateczną formą, w jakiej zostanie zaprezentowana firma i jej produkty.

W sierpniu 1994 r. ING Bank publicznie ogłosił rozpoczęcie pierwszego programu emisji Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych o wartości 60 min USD dla swojego klienta koncernu PEPSICO INC., reprezentowanego w Polsce przez dwie spółki – PEPSICO POLAND i PEPSICO TRADING.

Fakt ten poprzedziła pierwsza w swoim rodzaju intensywna kampania PR przygotowana i przeprowadzona przez polski oddział agencji Burson- -Marstaller. Podstawowe cele kampanii PR były następujące:

– 1) wprowadzenie na polski rynek nowego instrumentu finansowego opartego na pomyśle znanych na całym świecie Commercial Paper,

– 2) przedstawienie potencjalnym kupującym korzyści wynikających z takiej formy inwestowania,

– 3) sprzedaż przynajmniej 80% emisji w ciągu 5 dni od daty rozpoczęcia jej sprzedaży.

– Cele szczegółowe:

– 1) znalezienie dla produktu finansowego polskiej nazwy,

– 2) pozycjonowanie produktu poprzez program edukacyjny oparty na sondażu rynku,

– 3) wprowadzenie produktu na polski rynek finansowy.

Komercyjny Weksel Inwestycyjno-Terminowy

Wstępna faza projektu związana była z wymyśleniem polskiego odpowiednika angielskiego terminu Commercial Paper. Znalezienie odpowiedniej nazwy, która mogłaby być w przyszłości stosowana do innych emisji podejmowanych przez ING Bank, dawałoby mu istotną przewagę konkurencyjną pośród innych banków działających na polskim rynku finansowym.

Po żmudnej pracy koncepcyjnej zdecydowano się na wybór terminu KWIT jako akronimu od słów Komercyjny Weksel Inwestycyjno-Terminowy. Nazwa ta poza faktem, że informowała potencjalnych inwestorów o cechach produktu, oznaczała równocześnie zaświadczenie upoważniające do odbioru czegoś. Fakt ten znakomicie ułatwiał jej zapamiętanie. W rezultacie termin ten został natychmiast zaakceptowany przez media oraz społeczność finansową.

W fazie tej przeprowadzono badania sondażowe pośród potencjalnych inwestorów i przedstawicieli mediów zajmujących się problematyką finansową. Ich wyniki wskazywały z jednej strony na wysoki poziom zainteresowania nową formą inwestycji, z drugiej zaś potwierdziły wcześniejszą hipotezę o braku dostatecznej wiedzy finansowej na ten temat i związane z nią obawy co do możliwości szybkiego skorzystania z tej formy inwestowania.

Rezultaty tych badań pozwoliły jednak na pewne uszczegółowienie przyjętych celów kampanii. W efekcie stwierdzonej ostrożności pośród potencjalnych inwestorów wobec wszelkich nowych i nie sprawdzonych jeszcze na polskim rynku nowych produktów finansowych, zdecydowano się na uznanie za pierwszoplanowy cel kampanii zdobycie zaufania dla KWIT-ów jako instrumentów finansowych. Następnym celem miało być przedstawienie potencjalnym inwestorom głównych zalet emisji ING Bank.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.