Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Raporty dotyczące problemów specjalnych

Kiedy chce się zgłębić jakiś problem należy zebrać i przeanalizować niezbędne informacje w oddzielnym, specjalnym raporcie. Przygotowuje się go w zależności od potrzeb i celu, jaki sobie stawiamy, oraz w dowolnym momencie analizowania i rozważania problemu.

Jest to podejście właściwe temu, co się nazywa „kosztami ukrytymi”. Wychodzi się w nim od ekonomicznych i księgowych wskaźników niesprawności funkcjonowania organizacji (obniżka wydajności, niska jakość produktów, wysoka absencja, duża liczba wypadków przy pracy, płynność kadr na stanowiskach pracy). Wskazują one niekiedy wysokie koszty tego rodzaju niesprawności, lecz koszty często źle mierzone (stąd pojęcie „kosztów ukrytych”). W podejściu tym bada się szczegółowo te koszty, aby ustalić źródła ich powstawania poprzez analizę działań praktycznych. Badania te pozwalają obniżać koszty poprzez odpowiednie zmiany organizacyjne i działania społeczne, takie jak: zwiększenie odpowiedzialności, wzbogacanie zadań, zarządzanie przez cele, kontrola, syntetyczne tabele wskaźników kierowania. Istotą tego rodzaju postępowania jest właściwe dobranie rodzaju i jakości informacji do sporządzenia diagnozy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.