Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Reklama w punkcie sprzedaży

Ponieważ mówimy o roli sprzedawców w procesie promocji wyrobów, warto wspomnieć choć trochę również o ich znaczeniu przy organizowaniu reklamy w punkcie sprzedaży

Reklama prowadzona przez producenta lub pośrednika w punkcie sprzedaży detalicznej lub hurtowej nabrała w ostatnich latach dużego znaczenia. Na przykład we Francji i w innych krajach zachodnich wydatki na ten cel sięgają już blisko 10% wszystkich nakładów na reklamę. Z badań nad zachowaniem konsumentów w różnego rodzaju sklepach wynika, iż 50% zakupów dokonywanych w dużych domach towarowych i supermarketach ma charakter nie zaplanowany, co w praktyce oznacza, iż nie były one zamierzone przed przyjściem klienta do sklepu. W USA wskaźnik ten sięga nawet 60% wartości dokonywanych zakupów. Dane te mają kapitalne znaczenie dla sposobów i form prowadzenia reklamy. Dlatego też każdy klient po przybyciu do domu towarowego poddawany jest bardzo silnej presji reklamy, która jest tam dostępna i motywuje go do dokonania zakupu.

Celem reklamy prowadzonej w miejscu sprzedaży jest pobudzenie klienta do dokonania natychmiastowego zakupu. O skuteczności tej formy reklamy decyduje dobra prezentacja produktu, podkreślanie atutów produktów firmy w stosunku do wyrobów konkurencyjnych, dostarczenie klientom interesującej ich informacji, skłonienie klienta do poszukiwania dodatkowych informacji o produkcie oraz do zainteresowania się nowym produktem.

O skuteczności reklamy prowadzonej w miejscu sprzedaży decyduje także jej spójność z pozostałymi formami reklamy i promocji a także jej przystosowanie do charakteru produktu, rodzaju punktu sprzedaży oraz rodzaju klienteli.

W tym celu należy opracować specjalne materiały reklamowe dla zindywidualizowanej ekspozycji produktu w miejscu sprzedaży. Gama możliwości i środków obejmuje specjalne stelaże, półki, pojemniki, regały, oryginalne formy przestrzenne do prezentacji produktu w witrynie lub na ladzie sklepu, afisze, nadstawki z nazwą firmy, banderole, folie samoprzylepne itp. W wielu przypadkach reklama taka polega na zaprojektowaniu przez producenta całkowicie oryginalnych form przestrzennych do prezentacji danego produktu lub grupy produktów, wyróżniających go spośród wyrobów konkurencyjnych.

Zadanie to powinno być przekazane tej samej agencji marketingowej, która kształtuje zestaw środków służących wizualnej identyfikacji produktów przedsiębiorstwa. Warunek ten powinien być koniecznie spełniony dla zachowania spójności całego sytemu komunikowania firmy z otoczeniem.

Plan działań twórczych jest narzędziem syntetyzującym informacje otrzymane od klienta, informacje zebrane przez agencję marketingową oraz prezentujące założenia i cele działań komunikacyjnych przedsiębiorstwa w jego otoczeniu rynkowym. Plan działań twórczych składa się z pięciu części.

– 1. Podstawowe obserwacje. Agencja marketingowa powinna dokonać jasnej oceny faktów na podstawie posiadanych informacji o produkcie, rynku, na którym działa firma oraz poziomie konkurencji. Ocena faktów powinna doprowadzić do diagnozy strategicznej opracowanej pod kątem jej konsekwencji dla działań reklamowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.