Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

RENTOWNOŚĆ I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA CZ. II

Uwzględniając powyższe elementy, musicie dbać o konkurencyjność waszych produktów. Kluczowe znaczenie ma tu ustalenie ceny. Odwołajmy się zresztą do przykładu – przypuśćmy, że chcemy wejść na dany rynek ze sprzedażą wody mineralnej. Wypada nam jako menedżerom postawić sobie pytanie, czy woda, którą chcemy sprzedawać, posiada jakiś walor konkurencyjności. Załóżmy, że jej jakość jest bardzo dobra (ale uwaga, taką opinię muszą mieć o niej konsumenci). W takim przypadku moglibyśmy ustalić cenę wyższą od tradycyjnych wymagań rentowności. W przypadku przeciwnym musimy dokonać głębokiej analizy naszych możliwości produkcji i zorientować się, czy jesteśmy w stanie produkować więcej bez zwiększania stałych kosztów. Jeśliby tak właśnie było, to moglibyśmy być zadowoleni, gdyż nasza cena dałaby się skalkulować nie jako funkcja stałych kosztów (gdyż te nie uległyby zmianie), ale kosztów zmiennych powiększonych o konieczną marżę, zapewniającą nam oczekiwany zysk.

Jeśli jednak takiej możliwości nie dostrzeżemy, to uwaga! – przed nami pojawia się ryzyko strat… Należałoby więc wstrzymać się ze sprzedażą, bo ten produkt przestał być rentowny.

Czy w każdym przypadku? Niektórzy specjaliści, m.in. Georges DEPALLENS, przekonują nas, że w pewnych przypadkach można dalej sprzedawać, nawet ze stratą. Inaczej mówiąc – byłaby to sytuacja, w której pełna rentowność schodzi na drugi plan. Tak może się zdarzyć w przypadku, gdy zabiegamy o renomę jakości, ale tylko w odniesieniu do jednego produktu czy jednej dziedziny produkcji naszego przedsiębiorstwa, a nie przedsiębiorstwa jako całości. Jest to możliwe także w przypadku, gdy rentowność nie jest związana z produktem, a jedynie z jego obsługą (konserwacja, serwis posprzedażny). Mamy z tym dość często do czynienia przy sprzedaży urządzeń informatycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.