Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

RENTOWNOŚĆ I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Skuteczność strategii jest przede wszystkim funkcją jakości i organizacji. Ta ostatnia jest dla przedsiębiorstwa tym, czym krew dla ciała ludzkiego. Dobra organizacja gwarantuje odpowiednią hierarchię działań i pozwala każdemu z pracowników przedsiębiorstwa zrozumieć, na czym polega jego rola i jakie zadania ma on do spełnienia. Dobra organizacja powinna prowadzić do powstania silnej więzi grupowej pracowników danej firmy czy spółki.

Stojąca na wysokim poziomie organizacja ułatwia menedżerowi określenie dalekosiężnych celów jego przedsiębiorstwa. Przez owe cele rozumiemy bardziej zabiegi o pozyskanie nowych rynków i rozszerzenie działalności, niż utrzymanie za wszelką cenę tej samej ekipy kierowniczej czy nawet ogólnego poziomu zatrudnienia. Tak więc strategia oznacza dla menedżera dążenie do uzyskania optymalnego wzrostu wartości ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, czyli jego pełnej rentowności. Sprecyzujmy tę myśl – dążenie do zwiększenia wartości ekonomicznej i finansowej jest działaniem ekonomicznym zmierzającym do optymalizacji rentowności wszystkich elementów produkcji i sprzedaży, czyli wszystkich dziedzin działalności przedsiębiorstwa. Pełną rentowność mierzy się różnicą między ceną jednostkową sprzedaży a jednostkowym kosztem produkcji. Ocena tej rentowności pozwoli menedżerowi określić, jakim potencjałem wzrostu dysponuje jego przedsiębiorstwo.

Zatrzymajmy się teraz nieco przy ważnym, lecz nie zawsze dobrze rozumianym pojęciu kosztów. Generalnie chodzi o dwa rodzaje kosztów, które menedżer musi uwzględniać: koszty bezpośrednio związane z produkcją, takie np. jak zużycie surowców i koszty pośrednie, takie jak amortyzacja środków trwałych, koszty ich konserwacji itp. Uwzględnienie jednych i drugich pozwala ustalić cenę, a tym samym i rentowność produkcji. Menedżerowie, nie przeoczcie w waszych rachunkach i tego, że każda cena musi obok kosztów uwzględniać także marżę zysku, która zależy od rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.