Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

RODZAJE KULTURY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KULTURA (indywidualna, narodowa, grupowa, organizacji):

– 1. „Kultura przedsiębiorstwa jest to jego sposób myślenia oraz codziennego i tradycyjnego działania, bardziej lub mniej podzielanego przez wszystkich pracowników. Składa się na nią szeroka gama zachowań, metody produkcji, specjalizacji i wiedzy technicznej, postawy wobec dyscypliny i sankcji, zwyczaje i nawyki kierownicze, cele przedsiębiorstwa i jego postępowanie w interesach, metody wynagradzania, znaczenie przyznawane różnym rodzajom pracy, wiara lub jej brak w demokrację i konsultacje, a w końcu także warunki umowne i mniej uświadomione różnego rodzaju tabu. Stosunki pracy wymagają wzięcia na siebie określonych ról w strukturze społecznej. Jakość tych stosunków zależy od stopnia, w jakim każda jednostka przyswoiła sobie kulturę organizacji, aby działać w niej według tych samych zasad ogólnych”. E. Jaques: The changing culture of a factory, Dunod 1951.

– 2. „Kultura jest ze swej istoty zbiorowym programowaniem myślowym. Podzielamy ją z innymi członkami naszego narodu, naszego regionu, naszej grupy, lecz nie z innymi narodami, regionami czy innymi grupami”. G. Hofstede: Les différences culturelles dans le management, Editions d’Organisation 1987.

– 3. „Kultura jest zbiorem przekonań i przyjętych podstawowych zwyczajów podzielanych przez członków organizacji. Te przekonania i zwyczaje uznawane są za oczywistość. Stanowią podstawową wiedzę (zbiór wiadomości, informacji) pozwalającą rozumieć, działać i decydować. W praktyce oddziałują one w sposób, który nie zawsze ma charakter świadomy. Są to odpowiedzi znajdowane z biegiem czasu, doceniane, ponieważ pozwoliły rozwiązać określone problemy. Zawsze mają one charakter operacyjny. Uważa się, że należy je przekazywać nowo przychodzącym do organizacji, aby mogli się z nią zintegrować”. E. Schein: Organizational culture and leadership, 1985 i M. Thévenet: Audit de la culture d’entreprise.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.