Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Rola przełożonego w doskonaleniu pracownika

Jednym z zagadnień wartych podkreślenia przy omawianiu problematyki doskonalenia i rozwoju kadry jest rola bezpośredniego przełożonego. Temat ten, rzadko poruszany w literaturze przedmiotu, nie jest też dostrzegany w praktyce polskich organizacji, a jeśli już – to jako przykład negatywny. Tymczasem wydaje się, iż w tym źródle tkwią znaczne możliwości kształto- wania potencjału kadrowego. Kompetentny przełożony zna z reguły aspiracje i możliwości podległych mu pracowników, a także warunki i wymagania poszczególnych stanowisk, może więc stawiać określone zadania oraz tworzyć warunki i bodźce do ich wykonania (uprawnienia, zachęty itd.). Dzięki temu staje się on potencjalnie ważnym podmiotem doskonalenia kadr. Problem sprowadza się do tego, czy potrafi, a przede wszystkim – czy chce. Jest to zatem problem doboru i oceny kadr (wyższych) oraz ich motywowania. Gdyby założyć np., iż powinnością przełożonego, kryterium jego oceny jest wychowanie następcy i że w organizacji istnieje w tym względzie sprzyjający klimat – wyłanianie talentów kierowniczych i ich rozwój oraz obsada stanowisk menedżerskich nie nastręczałyby większych problemów.

W tym kontekście, tzn. roli przełożonego w doskonaleniu pracownika, warto zwrócić uwagę na pewien rozwój interakcji między obu podmiotami, określanych mianem „coaching”, oznaczających dyskusję w cztery oczy z podwładnym w celu zmiany jego zachowania. W rzeczywistości coaching przybiera postać szkolenia powiązanego z oceną i doradztwem, mającym prowadzić do rozwoju. Jasna więc jest pewna analogia ze sportem, gdzie występuje trener (icoach) i jego podopieczny, których łączy dążenie do osiągnięcia sukcesu na boisku. Trenerem tym jednak nie musi być w pracy przełożony. Zjawisko to, uważane za pewną modę, pozwala dostrzec znaczenie doradztwa (konsultacji) w doskonaleniu kadr i świadome kształtowanie jej rozwoju.

W zakończeniu tej części rozważań warto zwrócić uwagę na powiązanie doskonalenia kadr z innymi elementami rozwoju i na jego znaczenie dla promocji i integrowania. Promocja może być zarazem ważnym sposobem doskonalenia kadry.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.