Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Jak rozpoznać dobrego menedżera

Drugi problem to wybór pomiędzy bardzo wysoką marżą na sprzedawane produkty a pozycją konkurencyjną firmy na rynku. Jest to klasyczny problem pozycjonowania firmy w zakresie strategii cenowej. Trzeba się zdecydować, czy firma ma mieć pozycję „elitarną” i wąski zasięg rynku, czy też pozycję konkurencyjną i wówczas trzeba zadowolić się niższą marżą. Decyzję tę należy przeanalizować nie tylko w kontekście dnia dzisiejszego, lecz również pozycji, którą firma ma docelowo zajmować na rynku.

Trzeci problem to wybór pomiędzy bezpośrednią sprzedażą własnych wyrobów a rozwijaniem rynku przy rosnącym udziale pośredników. Ten dylemat strategiczny dotyczy w istocie wizji rozwoju firmy pod kątem stopnia kontroli kanałów dystrybucji. Jeśli zależy firmie na pełniejszej kontroli dystrybucji, to zdecyduje się na rozwój sprzedaży bezpośredniej: jeśli natomiast dopuszcza mniejszy zakres kontroli dystrybucji przy zwiększonym jej zasięgu i szybkim rozwoju rynku, to opowie się za dystrybucją z udziałem pośredników.

Po czwarte, należy określić, czy firma ma większe możliwości rozwoju poprzez penetrowanie znanych już rynków, czy też poprzez wchodzenie na zupełnie nowe, jeszcze nie znane. Dylemat ten jest w istocie pytaniem o koncepcję rozwoju firmy w powiązaniu z rodzajem obsługiwanego rynku. Tak naprawdę ma się bowiem zawsze do wyboru albo szukanie możliwości dalszego rozwoju na znanych już rynkach, albo też na nowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (por. dalej strategie intensywnego rozwoju firmy).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.