Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Rozwinięta gospodarka rynkowa i jej integracja

Integracja może wynikać zarówno z określonych impulsów zewnętrznych pochodzących z rynku, jak i ze strategii rozwoju przyjętej przez firmę. Proces integracji jest bardzo często reakcją firmy na zmiany struktury podmiotowej rynku oraz na konflikty istniejące w kanale rynku. Może wypływać także z obawy przed rosnącą konkurencją. Jest on tym samym przejawem zdolności dostosowawczej firmy do obecnych lub prawdopodobnych zmian otoczenia. Integracja jest przejawem dążenia firmy do wzmocnienia w przyszłości swej pozycji rynkowej. Jest niewątpliwie również czynnikiem warunkującym wzrost opłacalności, gdyż umożliwia minimalizację kosztów w ramach zintegrowanego systemu kanałów rynku. Integracja jest także skutecznym warunkiem doskonalszego przystosowania koncepcji produktu do oczekiwań odbiorców. Stworzenie produktu globalnego wymaga często objęcia kontrolą innych ogniw kanału rynku. Zjawisko to występuje w bardzo wielu branżach. Firma zintegrowana posiada pełną kontrolę nad procesem wytwarzania i sprzedaży produktu, co ogranicza jej obszar niepewności i tym samym gwarantuje osiągnięcie spodziewanego efektu marketingowego. Rozwinięta gospodarka rynkowa dostarcza coraz więcej dowodów potwierdzających fakt pojawiania się nowych powiązań integracyjnych. Są to:

– rozwój różnych form integracji umownej,

– dążenie do wzrostu kontroli strategicznej jednych firm nad pozostałymi (alianse strategiczne),

– odchodzenie od powiązań korporacyjnych na rzecz powiązań umownych jako bardziej elastycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.