Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Czy rozwój działalności gospodarczej jest czymś nowym?

W roku 1989 – gdy czytaliśmy o nowym podejściu do wielu spraw oraz wynikających z niego zmianach kierunku działań, które nastąpiły w ostatnim dziesięcioleciu – mogliśmy doświadczyć uczucia, że właśnie nadszedł wiek prawdziwego oświecenia. Oczywiście, stwierdzenie to nie jest prawdziwe, chociaż – jak wspomniałem na początku rozdziału – tempo zmian w ciągu ostatnich dziesięciu lat było raczej szybsze niż w poprzednich okresach. Wiedza, która się tworzy, zawsze pozostaje w niekorzystnej pozycji w stosunku do już istniejącej. Jednakże jak dotychczas nowe koncepcje nie zostały gruntownie przemyślane i odpowiednio rozwinięte. Nowa wiedza nie dysponuje modelami, terminologią i metodami. Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia w sferze zagadnień wiążących się z rozwojem działalności gospodarczej. W książce Petersa i Watermana W poszukiwaniu doskonałości, która została opublikowana w 1982 r., odnotowano fakt odkrycia zagadnień powiązanych z rozwojem działalności gospodarczej w świecie posługującym się językiem angielskim. Tę książkę – podobnie jak wiele innych – można uznać za napisaną w sposób mętny, rozwlekły i nieprecyzyjny. Taki stan należy uznać za rzecz w pełni naturalną w sytuacji, gdy nowe punkty widzenia pojawiają się w tak szybkim tempie, jak ma to miejsce obecnie. Ustabilizowana wiedza zawsze zyskuje przewagę w warunkach nie zmieniających się struktur: ma też ustaloną terminologię. Odnotować należy, że przemyślenia dotyczące zagadnień związanych z rozwojem działalności gospodarczej stają się obecnie bardziej ugruntowane.

Techniki badań operacyjnych, takie jak teoria kolejek, programowanie liniowe czy teoria gier nigdy nie znajdą zastosowania w omawianej dziedzinie: jej struktura formalna jest mniej dokładnie określona, a sposób myślenia z nią związany narzuca o wiele większe wymagania niż te, którym może sprostać precyzyjny język matematyki . Wskutek tego osoba interpretująca omawiane zjawisko ma olbrzymi zakres swobody. Może być on z pożytkiem wykorzystany przez ludzi, którzy mają wystarczające zdolności, aby z tego skorzystać. Druga strona medalu to fakt, że rozpatrywane zagadnienia dają początek wielu wątkom, które są dalekie od zakończenia. Mam nadzieję, że czytelnicy tej książki będą w stanie odróżnić ludzi, których rozumowanie jest oparte na racjonalnych podstawach od tych, którzy wyjaśniając omawiane zjawiska używają terminów i wyrażeń nie mających jasno określonego znaczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.