Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

SEGMENTACJA I RÓŻNICOWANIE CZ. II

Inne wyjaśnienie posługiwania się pojęciem grup statystycznych wynika z faktu, iż gotowości do dokonania zakupu danego wyrobu nie można potwierdzić bez przeprowadzenia szerokich badań ankietowych. Oznacza to, że zamiast właściwych wielkości stosujemy ich oceny.

W marketingu ukierunkowanym na prywatnych konsumentów wielekroć wykorzystuje się inne kryteria statystyczne, takie jak grupa wiekowa, religia, płeć lub stałe miejsce zamieszkania. Podziały dokonane według tych kryteriów tworzą także tylko przybliżenia rzeczywistych rynków cząstkowych: zakłada się, że podziały przeprowadzone z uwzględnieniem grup statystycznych odpowiadają określonym rodzajom zachowania się osób dokonujących zakupów. Aby móc w sposób mądry podzielić rynek na segmenty, należy w większej mierze posłużyć się zdolnościami twórczymi, o fakcie tym często się zapomina.

Dokonane przez linie lotnicze SAS rozpoznanie specjalnych potrzeb osób podróżujących w interesach stanowi przykład segmentacji i wynikającego z niej różnicowania. Kilka lat temu takie same działania podjęła pewna amerykańska krajowa linia lotnicza. Udało się jej zaspokoić popyt na tanie podróże lotnicze przejawiany przez osoby prywatne. Stało się to możliwe ze względu na ogromny wzrost zdolności przewozowych, który uzyskano dzięki użyciu nowej floty samolotów, w połączeniu z wprowadzeniem lotów poza szczytem, z których ludzie interesu korzystali tylko w niewielkim stopniu.

Próba ponownej segmentacji rynku podjęta przez producentów wybranych klas samochodów jest znakomitym przykładem pokazującym, w jaki sposób dokonuje się rozpoznania poszczególnych rynków cząstkowych oraz jak na podstawie wyników tego rozpoznania wprowadza się zróżnicownie wyrobów:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.