Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Składniki kontraktu psychologicznego

Program badawczy, dotyczący składników kontraktu psychologicznego – postrzeganych zobowiązań organizacji i motywatorów, których ona dostarcza, a także poziomu postrzeganego wsparcia społecznego zaprojektowali Coyle-Shapiro i Conway . W swoich badaniach skupili się oni na dwu przejawach zaangażowania organizacyjnego: lojalności wobec organizacji i wysokim wartościowaniu faktu bycia członkiem organizacji. Badania te zostaną zrelacjonowane nieco szerzej, jako że intencją powstania artykułu jest między innymi prezentacja składników metody badawczej, stworzonej dla celów opisania i zmierzenia wpływu elementów kontraktu psychologicznego na zaangażowanie organizacyjne.

W przebiegu badania uczestnicy – pracownicy angielskich przedsiębiorstw – ustosunkowywali się do kolejnych itemów kwestionariusza, odpowiadając na pytanie, w jakim stopniu uważają, iż pracodawca powinien czuć się zobowiązany do realizowania poszczególnych świadczeń (Zobowiązania pracodawcy), a następnie, przy użyciu tej samej listy, opisywali stopień, w jakim uważają, że pracodawca wypełnia owe zobowiązania wobec pracownika (Stosowane motywatory). Kwestionariusz opatrzony był likertowską pięciostopniową skalą odpowiedzi (od „wcale” do „w stopniu bardzo wysokim” z uwzględnieniem odpowiedzi w środku skali: „nie mam zdania”).

Kolejną metodą używaną w badaniach była skala POS – zadaniem uczestników było ustosunkowanie się do jej itemów określając, w jakim stopniu dostrzegają poszczególne komponenty wsparcia w organizacji. Odpowiedzi udzielano także przy użyciu pięciostopniowej skali Likerta (od „wcale” do „w stopniu bardzo wysokim”, z uwzględnieniem opcji „nie mam zdania”).

Po wypełnieniu kwestionariuszy pytano osoby badane o to, w jakim stopniu uważają się za zobligowane do lojalności wobec organizacji i jak bardzo cenią sobie możliwość uczestnictwa w organizacji. Używano do tego celu kwestionariusza autorstwa Van Dyne i zespołu .

Komponenty składające się na treść kontraktu psychologicznego postrzegane zobowiązania pracodawcy i motywatory, które stosuje on w celu zbudowania zaangażowania organizacyjnego ujęte są poniżej:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.