Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

SKUTKI ŹLE PRZEPROWADZONYCH OCEN PRACOWNIKÓW

Skutki źle przeprowadzonych ocen pracowników można sprowadzić do dwóch rodzajów problemów:

Braku znajomości kompetencji i możliwości pracowników, co sprawia, że nie można nimi ani dobrze kierować, ani właściwie wynagradzać, ani też ukierunkować ich doskonalenia zawodowego:

Utraty możliwości ukierunkowania pracy zgodnie z celami organizacyjnymi, regulowania i kontroli realizacji zadań oraz motywowania pracowników. Ocena pracownika jest delikatnym przedsięwzięciem. Oceniający może popełniać błędy psychologiczne, oceniany może otaczać się protekcjami, które utrudniają każde współdziałanie. Oto kilka przykładów blokad i sposobów ograniczania ich zasięgu (znaczenia):

Ocena przypomina szkołę i stopnie. Może z tego wynikać wrażenie zależności, sankcji raczej negatywnych, sądu ustalającego braki, niedociągnięcia lub błędy. Oceniany może odnosić wrażenie, iż jest manipulowany, że ocena nie była obiektywna, a więc zależna od dobrych lub złych kontaktów z przełożonym lub też pracownik wyobraża sobie rozmowę jako donosicielstwo, sposób oskarżania innych lub krytykowania istniejących warunków. Można wyjść z tych pułapek poprzez uproszczenie procedur, nadanie rozmowom charakteru normalności i przekonanie podwładnych, aby traktowali je jako forum wymiany uwag i opinii. Oceniający powinni zdobywać w tym powtarzalnym procesie doświadczenie, przekonywać się, że ocena nie jest jednostronnym stwierdzeniem ze strony przełożonego i że niektóre decyzje mogą tu być wspólne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.