Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

STRATEGIA I SUKCES – KONTYNUACJA

Menedżerowie, uwaga! Metoda, którą wyżej zarysowaliśmy, nie stanowi panaceum ani też nie jest rozwiązaniem zapewniającym wygraną. Wiedzcie o tym, że wypracowana strategia obowiązuje tylko przez pewien czas.

Każda strategia ma postać cykliczną, na którą składają się głównie dwa okresy: bierności i aktywności. Najczęściej zastajemy przedsiębiorstwa w fazie bierności. Rolą menedżera staje się określenie na nowo celów strategicznych przedsiębiorstwa i wybór odpowiedniego po temu momentu. Wówczas wprowadza on swoją firmę w aktywny okres cyklu, w którym planowanie nabiera pełnego znaczenia.

Najważniejszy aspekt strategicznego zarządzania tkwi w organizacji i kontroli wprowadzonego w życie programu. Należy więc dołożyć znacznych starań, aby pozyskać wszystkich współpracowników dla waszej filozofii działania, ustalić cele i okazać się niezwykle wymagającym w odniesieniu do łączności wewnętrznej w przedsiębiorstwach.

Zatem, jeśli waszym zdaniem, menedżerowie, jest poszukiwanie w każdych okolicznościach dominującej strategii – to jest nim także umiejętność odstąpienia od niej. Istnieją trzy przypadki zmuszające menedżera i całe kierownictwo przedsiębiorstwa do rezygnacji z danej strategii:

– sytuacja, w której wymagania a nawet oczekiwania dyrekcji i menedżera uległy zmianie,

– zmiany zaistniałe w otoczeniu,

– brak efektów związanych z realizacją przyjętych założeń.

HIERARCHIA POTRZEB

Z naszych rozważań na temat konsumpcji, wytwórczości i poszukiwania dominującej pozycji na rynku wynika jasno, że hierarchia potrzeb nie jest ustalana przez producenta, lecz jest dyktowana wymaganiami i potrzebami konsumentów.

Wypada więc, aby teraz menedżer zastanowił się nad samym pojęciem potrzeb. Na wstępie chcielibyśmy uczulić go na rozróżnienie potrzeb i oczekiwań. Pojęcie oczekiwania w ekonomii należy do danych zwodniczych, natomiast o potrzebie mówimy wówczas, gdy oczekiwana konsumpcja będzie miała pokrycie w dochodach lub płacy. Rynek powinien pełnić rolę arbitra między potrzebami a rodzajem produkcji.

W tym punkcie i dla ilustracji powyższego wywodu chciałbym zatrzymać się nad zjawiskiem występującym w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, tzn. nad zmianą struktur pociągających za sobą modyfikacje cyklu konsumpcyjnego.

W odróżnieniu od tego co się obserwuje w krajach zachodnich, rozłożenie wydatków konsumpcyjnych w Polsce dokonuje się z preferencją dla środków żywnościowych. Wydatki na żywność dominują w budżecie rodzinnym. Ale nie dajmy się temu zwieść. Chodzi przecież o sytuację przejściową. W gospodarce rynkowej odpowiada ona fazie początkowej, okresowi, w którym wyzwalają się wszystkie oczekiwania. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to czas względny, ponieważ zwiększenie konsumpcji i modyfikacja upodobań konsumpcyjnych oddziałuje na strukturę… i prowadzi do jej zmiany.

Zajmiemy się tym zjawiskiem bardziej szczegółowo przy omawia- niu mechanizmów rynkowych. Ale już w tej chwili warto zaznaczyć, że w krajach rozwiniętych, mających za sobą długie doświadczenie gospodarki rynkowej, konsumuje się więcej produktów z sektora drugiego i trzeciego niż z sektora pierwszego. Czy wiedzieliście o tym menedżerowie?

Nie zaskoczy was zapewne wynikający z tego wniosek, a mianowicie, że jeśli nawet globalna wielkość aktywnej populacji pozostaje stała, to struktura zatrudnienia musi w sposób nieuchronny ulegać zmianie.

Każdy menedżer powinien być świadom tego, że takie modyfikacje nastąpią w krótkim czasie również w Polsce, a następnie w przedsiębiorstwie, którym on zarządza.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.