Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Struktura, strategia i działanie – kontynuacja

Trzeci rodzaj umiejętności prowadzenia interesów objawia się w wyczuciu i zdolnościach do rozwiązywania zagadnień operacyjnych. Znajduje to swój główny wyraz w prowadzonej z powodzeniem gospodarce zasobami. Ludzie interesu tego typu mają wyjątkową zdolność do rozpoznawania niepotrzebnych zasobów, w postaci kosztów i kapitału oraz do pozbywania się ich. Ludzi z takimi uzdolenieniami można było obserwować w działaniu w Wielkiej Brytanii, gdy dokonywano zmian w liniach lotniczych British Airways. W Stanach Zjednoczonych takim człowiekiem był Iacocca, który wprowadził zasadnicze zmiany w korporacji Chryslera. W rozpatrywanych przypadkach źródeł odniesionego sukcesu w żaden sposób nie można upatrywać jedynie w zdolnościach operacyjnych. Pozostaje jednak faktem, że nowe kierownictwo odniosło sukces rozpoznając przyczyny porażki swych poprzedników. Pozwoliło im to wykorzystać dostępne zasoby tak, aby przyniosły najlepsze rezultaty.

Jako przykład można rozpatrywać przypadek międzynarodowej firmy górniczej. Zarówno dla laików, jak i dla doradców o uznanej renomie było sprawą oczywistą, że poziom kosztów był zbyt wysoki w odniesieniu do średnich cen metali rozpatrywanych z uwzględnieniem pełnego cyklu rynkowego. Biorąc pod uwagę, że oddziaływanie na podaż poprzez zmianę wielkości sprzedaży, bądź ceny było trudne do osiągnięcia, jako jedyne rozwiązanie pozostała możliwość dokonania przeglądu struktury kosztów i kapitału. I tak właśnie postąpiono. Dzięki praktycznej umiejętności prowadzenia interesów powodzeniem zakończyło się również postępowanie, którego celem było uczynienie rentownymi przedsiębiorstw budowlanych oraz wielu innych firm.

W przypadku linii lotniczych SAS godna uwagi poprawa, która nastąpiła, może być przypisana bardziej umiejętnemu kierowaniu zarówno w płaszczyźnie operacyjnej, jak i strategicznej. W przyszłości w świecie europejskich linii lotniczych obserwować będziemy niewątpliwie podejmowanie działań strukturalnych inspirowanych przez ludzi umiejących prowadzić interesy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby działania te dotyczyły również linii lotniczych SAS.

Zaproponowanego podziału umiejętności prowadzenia interesów na trzy rodzaje nie należy uważać ani za ostateczny, ani za dokonany tak, aby był rozłączny. Jednakże podział ten może być pomocny przy ocenie, na czym polegają nasze własne umiejętności oraz umiejętności innych. (Patrz następujące hasła w części słownikowej książki: PRZEJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA i STRATEGIA FUNKCJONALNA).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.