Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Struktura Systemu Informacji Marketingowej

System Informacji Marketingowej zdefiniowany na początku rozdziału składa się z czterech podstawowych elementów, do których należą9: baza danych z materiałami zawierającymi informacje archiwalne na temat działań firmy, wywiad marketingowy, badania marketingowe, system wspomagania decyzji.

Baza danych jest podstawowym elementem SIM w przedsiębiorstwie. Zawiera ona kartoteki, na które składają się informacje napływające do firmy z jej zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia.

Dane wewnętrzne oparte są w dużej mierze na cyklu „zamówienie – dostawca – fakturowanie”. Cykl ten obejmuje informacje gromadzone przez przedstawicieli handlowych na temat wielkości zamówień, wielkości i częstotliwości dostaw, stanu zapasów w magazynie, terminów i warunków płatności oraz liczby odbytych wizyt, wielkości sprzedaży w poszczególnych regionach w poprzednich miesiącach, czy też liczby reklamacji lub wielkości wydatków promocyjnych. Dane tego rodzaju są standaryzowane i stanowią cenne źródło informacji dla decydentów, pozwalając im na dokonywanie analizy działań przedsiębiorstwa w różnych przekrojach czasowych i przedmiotowych.

Wywiad marketingowy, w odróżnieniu od bazy danych, „jest zbiorem procedur i źródeł wykorzystywanych przez kierownictwo przedsiębiorstwa w celu ciągłego pozyskiwania informacji na temat rozwoju sytuacji w jego otoczeniu marketingowym” . Głównym celem wywiadu jest dostarczenie decydentom informacji o tym, co się może wydarzyć w otoczeniu marketingowym firmy, dlatego bardzo istotne jest szczegółowe opracowanie systemu monitorowania środowiska działania firmy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.