Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Światowy system monetarny

Czy takie pociągnięcie było w ogóle możliwe? Można w to powątpiewać, dlatego że od czasu wprowadzenia płynnych kursów Międzynarodowy Fundusz Walutowy przypisał sobie nie tylko prawo czuwania nad kursami dewizowymi państw członkowskich, ale także prawo kontroli stanu finaasowego i ekonomicznego wielkich państw uprzemysłowionych.

„Istnieje oczywiście pewien consensus, który pozwala Funduszowi i jego satelickim organizacjom dyktować własne prawa. Międzynarodowe banki od pewnego czasu oczekują, że dłużnik najpierw musi zaakceptować lekarstwa przepisane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a potem dopiero starać się o nowe kredyty.

Światowy system monetarny jest w istocie kierowany przez zwartą grupę organizacji międzynarodowych, które dzielą się nadzorem nad poszczególnymi strefami geograficznymi świata.

Do grupy tej wchodzą: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowe Towarzystwo Finansowe (IFC) oraz banki o charakterze regionalnym, jak Międzyamerykański Bank Rozwoju (IBD) czy Amerykański Bank Rozwoju (ABD). Na szczycie tej piramidy znajdują się dwa filary współpracy i integracji międzynarodowej: Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.

Zwycięstwo stanowiska amerykańskiego w czasie konferencji na Jamajce może doprowadzić do względnego uzdrowienia walut krajów w niej uczestniczących z korzyścią dla równowagi sald. Korzystnie przedstawia się sprawa kapitałów płynnych krajowych i międzynarodowych, ponieważ w każdej chwili można je zrównoważyć za pośrednictwem rynku walutowego.

Tak pokrótce przedstawia się historia Europy walutowej. Historia trudna, pod wielu względami niejasna. A jednak Europa dwunastki istnieje i funkcjonuje. Pamiętajmy o tym, a nawet starajmy się szukać w niej inspiracji!

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.