Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

SYNERGIA CZ. II

W istocie świat jest pełen domniemanych synergii, które można podawać jako uzasadnienie przejęcia przedsiębiorstwa. Wzrost drogą przejmowania innych przedsiębiorstw jest często uważany za stymulujący i kuszący: jest on na pewno korzystny z punktu wiedzenia gospodarki rynkowej. Przejęcie przedsiębiorstwa jako metoda prowadząca do wzrostu – w odróżnieniu od wzrostu organicznego – jest pewnego rodzaju umiejętnością prowadzenia interesów, którą posługują się ludzie mający smykałkę do rozwiązań strukturalnych. Poprzez przejmowanie i pozbywanie się przedsiębiorstw odblokowują oni wartości, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezauważone przez rynek walorów. O takim postępowaniu mówi się często, że jest napaścią dokonaną przez korporację. Wiele osób traktuje to jako bezwzględne wykorzystywanie ludzi oraz struktur gospodarczych, które zostały zbudowane przez kogoś innego. Istnieje silna pokusa, aby powoływać się na różnego rodzaju synergie jako motywy nabycia przedsiębiorstwa. Taka sytuacja zdarzała się tak często, że termin synergia został zdyskredytowany. Dlatego też wiele osób woli posługiwać się innymi terminami.

Portfelem synergicznym nazywamy grupę jednostek organizacyjnych stanowiących wspólną własność, między którymi istnieją powiązania o charakterze strategicznym. Pojęcie to jest przeciwieństwem portfelu zróżnicowanego lub konglomeratu. Jako przykład portfelu synergicznego można podać linię lotniczą, która ma własne hotele, dysponuje transportem naziemnym oraz prowadzi obsługę portów lotniczych. Innym przykładem może być firma zajmująca się doradztwem, która oferuje swe usługi w takich dziedzinach jak zarządzanie, systemy komputerowe oraz doradztwo w zakresie marketingu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.