Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

System Informacji Marketingowej

System Informacji Marketingowej znajduje coraz częstsze zastosowanie w wielu firmach i jest w nich używany jako komplementarny system informacyjny, będący częścią większego systemu, mianowicie Systemu Informacji Zarządczej – SIZ, który jest komputerowym zbiorem danych, zaprojektowanych specjalnie pod kątem wspomagania procesów decyzyjnych. Składają się na niego, oprócz SIM-u, następujące systemy: bazy danych na temat informacji finansowych (SIF – System Informacji Finansowej), produkcyjnych (SIP – System Informacji Produkcyjnej), kadrowych (SIK – System Informacji Kadrowej) i badawczych (SIB – System Informacji na temat Badań i Rozwoju Produktów).

Oczywiście, zaprezentowany podział baz danych jest podziałem funkcjonalnym i każde przedsiębiorstwo może kształtować swój system informacji zarządczej w sposób uwzględniający jego indywidualne potrzeby. Całą strukturę sposobu zarządzania informacją w firmie produkcyjnej ujmuje rys. 15. Schemat zarządzania informacją w firmie usługowej niewiele się różni – zamiast systemu informacji produkcyjnej jest system informacji o usłudze.

Konstruując system zarządzania informacjami każda firma powinna uwzględnić :

– strukturę decyzji podejmowanych przez kierownictwo firmy,

– zakres i formy informacji niezbędnych do podjęcia tych decyzji,

– rodzaje źródeł danych i sposoby ich pozyskiwania,

– techniki porządkowania, selekcji i przetwarzania informacji,

– formę informacji niezbędną przy podejmowaniu decyzji,

– sposób zarządzania systemem informacji.

Struktura decyzji, jakie są podejmowane przez menedżerów, zależy w dużym stopniu od samej struktury organizacyjnej firmy, w szczególności zaś od liczby poziomów zarządzania, którą determinują takie czynniki, jak np. wielkość organizacji, rodzaj działalności, metody produkcji, stosowana technologia czy styl zarządzania. Zazwyczaj dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw charakterystyczne są trzy poziomy zarządzania :

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.