Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

SYSTEM ZARZĄDZANIA USŁUGAMI CZ. II

Prowadzona analiza dotyczy tylko jednego wybranego aspektu techniki i fizycznych elementów składowych: wyróżniającą cechą usług są wzajemne oddziaływania w sferze społecznej. Właściwości fizyczne, by wymienić przykładowo skomputeryzowane systemy rezerwacji biletów lotniczych lub projekty stołów w restauracjach, wywierają istotny wpływ na stosunki społeczne.

Wizerunek przedsiębiorstwa jest uważany za narzędzie zdobywania informacji, którym kierownictwo może posługiwać się w swych oddziaływaniach na personel, klientów oraz innych dostawców zasobów. Funkcje, które spełniają wymienione grupy osób oraz ich widzenie przedsiębiorstwa i jego rozwoju, wpływają na pozycję tego przedsiębiorstwa na rynku i efektywność nakładów. W długim horyzoncie wizerunek przedsiębiorstwa zależy oczywiście od tego, jakie usługi świadczy ono naprawdę i kim są jego klienci. W krótkim okresie wizerunek może być pomocny przy kształtowaniu nowej rzeczywistości.

Kultura i filozofia stanowią nadrzędne zasady, zgodnie z którymi kierownictwo kontroluje, utrzymuje i rozwija proces społeczny, objawiający się jako świadczenie usług i przekazujący wartości klientom. Z chwilą ustanowienia nadrzędnego systemu świadczenia usług oraz sformułowania realistycznej koncepcji usług, kultura i filozofia stają się elementami, które w największym stopniu wpływają na długookresową efektywność organizacji usługowej. Są to elementy kształtujące i inspirujące wartości oraz morale. Te zaś stanowią podstawę żywotności i sukcesów przedsiębiorstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.