Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

SYSTEMY KLASYFIKACJI STANOWISK PRACY CZ. II

– Istnieją następujące metody klasyfikacji stanowisk pracy:

Uporządkowanie proste. Określa się kategorie pracowników i porządkuje zatrudnienie (ujmowane całościowo) do w ten sposób utworzonych kategorii.System punktowy. Każde stanowisko ocenia się według ustalonych kryteriów ważonych, a następnie tworzy się skalę wartości dla każdego kryterium i przypisuje mu się określony wskaźnik według jego relatywnego znaczenia. Wreszcie sumuje się punkty uzyskane według poszczególnych kryteriów przez każde stanowisko pracy.

Analiza zdolności (uzdolnień) podstawowych: ocenia się niezbędne kompetencje dla każdego stanowiska (rodzaju zatrudnienia), a następnie określa się ich relatywne znaczenie, stosując ponownie kryteria ważone. Kompetencje można rozpatrywać w znaczeniu odpowiedzialności wobec osób: środków finansowych, majątku, zasad funkcjonowania, wyników, tajemnic zawodowych, bezpieczeństwa itd. Wyraża je wiedza ogólna, doświadczenie, czas niezbędny na adaptację do konkretnych warunków, cechy fizyczne takie, jak odporność na wysiłek, zręczność itd. i psychiczne – zaangażowanie, towarzyskość itd. Stanowiska pracy są oceniane także na podstawie warunków rynku pracy. Kompetencje, jakich wymagają znajdują się w centrum negocjacji dotyczących zatrudnienia i ofert wynagrodzenia. Kryteria, za pomocą których ocenia się i waży te zdolności i przydatność indywidualną muszą uwzględniać ich cenę rynkową.

Porównanie różnych czynników. Wybiera się kluczowe stanowiska pracy, których poziom porównuje się (w oparciu o określone kryteria) z innymi przedsiębiorstwami lub sektorami zawodowymi: poznaje się ich „wartość” płacową i bada się je według ich relatywnego znaczenia, które przyjmuje postać różnych czynników (wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności, wysiłku fizycznego, warunków pracy itd.). Następnie porównuje się strukturę badanych czynników z tymi, które dotyczą stanowisk pracy trudnych do oceny, co pozwala je usytuować na wewnętrznej skali klasyfikacji i płac.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.