Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

SYSTEMY KLASYFIKACJI STANOWISK PRACY

Analiza stanowisk pracy jest źródłem informacji o różnych rodzajach podejmowanych w przedsiębiorstwie działań organizacyjnych. Systemy klasyfikacji mają istotne znaczenie, ponieważ pozwalają ustalić hierarchię stanowisk pracy, a także określić kategorie płacowe zajmujących je osób.

We Francji część tego systemu klasyfikacji jest podporządkowana ustaleniom branżowych lub zawodowych porozumień zbiorowych. Każda jednak organizacja (przedsiębiorstwo) może uzupełnić oficjalne schematy klasyfikacji, niektóre z nich są bowiem ogólnikowe i bez większej wartości operacyjnej.

W sektorze prywatnym podejmuje się negocjacje zbiorowe dotyczące klasyfikacji, których celem jest adaptacja istniejących oficjalnych schematów do zmian technicznych i przekształceń organizacyjnych. Tradycyjne systemy klasyfikacji są trojakiego rodzaju:

Układy typu Parodi (od nazwiska ministra pracy po 1945 roku), ograniczające się do nazw stanowisk, ich ogólnego opisu, a następnie określenia kategorii wynagrodzenia.

Układy bazujące na tej samej zasadzie, co poprzednie, ale precyzujące dokładnie istotę i treść stanowiska pracy. Ich wartość szybko stała się ograniczona w związku z różnorodnością warunków i zmianami działalności.

Układy wykorzystujące kryteria klasyfikacji, np. przypadek metalurgii, w której porozumienie zbiorowe określa kryteria odniesienia: poziom wiedzy, samodzielność, odpowiedzialność, rodzaj działań, pozostawiając każdemu przedsiębiorstwu troskę o szczegółowy opis jego stanowisk pracy.

Aktualnym celem jest wprowadzenie dwojakiego rodzaju rozwiązań: w branżach zawodowych – określanie poziomów i szczebli według wspólnych kryteriów ogólnych: w poszczególnych organizacjach – określanie konkretnych zadań i funkcji.

Sektor publiczny i para-publiczny przepełniony jest różnymi klasyfikacjami stanowisk pracy, które są połączeniem działań formalnych i faktycznie wykonywanych. Działania formalne związane są ze stopniem w hierarchii służbowej, zdobywanym w wyniku konkursu, który określa bezpośrednio wskaźniki wynagrodzenia. Działania faktycznie wykonywane łączą się natomiast z potrzebami operacyjnymi, które są znacznie bardziej przypadkowe i elestyczne niż to przewiduje nomenklatura zatrudnienia. Możliwe jest więc dokonanie odpowiedniej adaptacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.