Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Systemy wspomagania decyzji w firmie

Wszystkie systemy wspomagania decyzji dostarczają decydentowi informacji w takiej formie, jaka jest dla niego najbardziej użyteczna. Ponadto rodzaj stosowanego systemu, a więc i typ wykorzystywanego modelu, zależą również od poziomu zarządzania. Na poziomie operacyjnym i taktycznym bardzo często stosowane są systemy oparte na modelach statystyczno-matematycznych, np. modele optymalizacyjne wykorzystujące programowanie linearne, czy modele symulacyjne (deterministyczne i probalistyczne) użyteczne przy określaniu poziomu ryzyka i złożonych współzależności. Dostarczają one zazwyczaj odpowiedzi na pytania „co będzie, jeśli…?”. Natomiast na poziomie strategicznym zapadają decyzje oparte na heurystykach, choć jest stosowany również modelowy tryb wspomagania decyzji. Zgodnie z prognozami badaczy amerykańskich, koniec XX w. i początek XXI w. będą stanowiły okres dynamicznego rozwoju tych systemów, z którymi łączą się następujące oczekiwania :

– wsparcie przy ocenie alternatyw decyzyjnych,

– pomoc przy identyfikacji problemów decyzyjnych,

– pomoc przy interpretacji informacji,

– zapewnienie szybkiej analizy informacji w krótkim czasie.

W ramach systemów wspomagania decyzji funkcjonują również systemy wspomagające decyzje marketingowe. Do najbardziej znanych należą MDSS (Marketing Decision Support System), MES (Marketing Expert System) czy MKBS (,Marketing Knowledge Based System) . Wszystkie one opierają się na MIS (Marketing Information System) i dostarczają potrzebnych danych, analizują informacje zebrane z różnych źródeł (np. faktur, wywiadów i badań marketingowych). Informacje te są zintegrowane w jednym komputerowym formacie operacyjnym, który może być łatwo użyty przy podejmowaniu decyzji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.