Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

TECHNIKI NEGOCJACJI

Negocjacje z ogólnego punktu widzenia to proces, podczas którego dwóch lub więcej partnerów próbuje dojść do zgody na temat będący przedmiotem ich wzajemnego oddziaływania i współdziałania, wychodząc z różnych potrzeb i punktów widzenia.

Aby rozwiązać konflikt, można wykorzystać środki ponownego doprowadzenia do równowagi lub środki badawcze (rozpoznawcze). Pierwsze zmierzają do wyjaśnienia podłoża sytuacji konfliktowej, której zasadniczych motywów nigdy się nie zmienia. Prowadzi się z kimś walkę (poszukując zwycięzcy i przegranego), negocjuje się (stosując podejście „to samo za to samo” lub „piękne za nadobne”) lub tworzy granice, aby uniknąć zbyt wielu kontaktów i konieczności stawiania czoła problemom stwarzanym przez biurokrację i stosowanie określonych procedur.

Środki badawcze starają się rozszerzyć analizę i obraz sprawy, sytuacja staje się konstruktywna (każdy z partnerów jest raczej wygrywającym) lub też przekształca się w problem do wspólnego rozwiązania (z nowym podziałem współdziałania i współodpowiedzialności).

Z istoty walki wynika, iż otwarcie atakuje się przeciwnika lub rozpoczyna się zimną wojnę w celu ograniczenia jego władzy. Może to być korzystne wobec ludzi, od których niczego innego nie można oczekiwać, jak tylko niewłaściwych lub groźnych zachowań. Na przykład uzyskuje się zwolnienie kierownika, który spędzał swój czas głównie na oczernianiu kolegów lub wyrządzaniu im krzywdy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.