Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Techniki obrazkowe/rysunkowe

Jak powinien przeprowadzić rozmowę sprzedawca, aby sfinalizować transakcję sprzedaży i nie spowodować konfliktu między mężczyzną a kobietą? Dlaczego powinien tak postąpić?

Techniki obrazkowe/rysunkowe są technikami projekcyjnymi podobnymi do techniki nie dokończonych zdań lub opowiadań, z tą różnicą, że badany konstruuje odpowiedzi w formie krótkiej interpretacji obrazu, rysunku lub uzupełnienia dialogu. W technice rysunkowej badanym przedstawia się określony rysunek, zdjęcie i prosi, aby opisali historię pasującą do danego obrazu, rysunku lub ich zestawu.

Wypowiedzi pozwalają na ocenę ich postaw w stosunku do badanego przedmiotu i uchwycenie ich cech psychologicznych. Na przykład, w jednym z przeprowadzonych badań starano się określić, kim są nabywcy telewizorów marki Sony, w związku z tym pokazywano badanym zbiorową fotografię różnych osób, które oglądały odbiorniki tej marki i zastanawiały się, czy dokonać jego zakupu. Badanych poproszono, aby starali się na podstawie wyglądu klientów powiedzieć, któ- ry/którzy spośród nich dokonają zakupu. Tego rodzaju badanie pozwoliło określić cztery główne profile potencjalnych użytkowników telewizorów tej marki: praktycznych, snobów, nowoczesnych i oszczędnych.

Bliźniaczą techniką jest technika rysunkowa, w której pokazywane są rysunki z postaciami, wypowiadającymi określone zdania. Badani proszeni są o podanie komentarza, opinii, odpowiedzi innych postaci przedstawionych na rysunku. Odpowiedzi badanych mają wskazać na ich odczucia, przekonania i postawy w odniesieniu do przedstawianej sytuacji. Oto przykład tej techniki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.