Blog spółkowy: gotowe spółki zoo - Warszawa: na sprzedaż, do rejestracji lub do założenia spółek!

Teoria wymiany społecznej

Teoria wymiany społecznej wskazuje, że zobowiązania są wytwarzane poprzez serię interakcji pomiędzy stronami od siebie zależnymi. Jednym z podstawowych założeń teorii wymiany społecznej jest ewolucja związku w czasie. Z czasem wytwarza się zaufanie i lojalność oraz wzajemne zobowiązania, które trwają tak długo jak długo obie strony przestrzegają reguł wymiany . Reguły wymiany zawierają również zasady „odpłacania” drugiej strony za określone działania strony pierwszej. Na przykład, pracownik, który otrzyma ekonomiczne i psychologiczne wsparcie od organizacji, czuje się zobowiązany do odwzajemnienia się firmie działaniem w jej interesie. Jest to spójne z opisem zaangażowania, jako relacją wzajemną.

Jednym ze sposobów odpłacenia się firmie jest odpowiedni poziom zaangażowania. Z teorii wymiany społecznej wynika, że pracownik poziom zaangażowania pracowników jest uzależniony od środków, które otrzymuje od organizacji. Pełne poświęcenie się własnej roli – poprzez oddanie swoich zasobów poznawczych, emocjonalnych i fizycznych – traktowane jest przez pracowników, jako metoda odwzajemnienia się za działania podejmowane przez organizację. Pracownik w zależności od własnej oceny stosunku adekwatności środków otrzymywanych od firmy do własnych nakładów, mniej lub bardziej angażuje się w pracę organizacji. Poziom zaangażowania przekłada się dopiero na efekty pracy. Z badań wynika, że pracownicy chętnie wymieniają poziom zaangażowania na środki i świadczenia, dostarczane przez firmę .

W analogiczny sposób można wyjaśnić mechanizm zaangażowania w pracę/ /zawód. Pracownicy wykazują zróżnicowane poziomy zaangażowania w pracę w zależności od środków niematerialnych, np. poziomu prestiżu zawodu, szacunku i uznania wiążącego się z wykonywaniem określonej pracy, jak i materialnych, czyli potencjalnego poziomu dochodów wiążących się z wyborem określonej ścieżki zawodowej. Poprzez sterowanie poziomem tych środków istnieje możliwość wpływu na zaangażowanie pracowników.

Podsumowując, teoria wymiany społecznej może stanowić podstawę teoretyczną do wyjaśnień podstaw wpływu na poziom zaangażowania przez organizacje. Zgodnie z tą teorią, pracownicy otrzymujący od firmy więcej – czują się zobligowani do odpłacenia się odpowiednim zaangażowaniem. Jeśli organizacja przestaje dostarczać obiecane środki, jest bardzo prawdopodobne, że jej pracownicy wycofają się i zmniejszą swój poziom zaangażowania. Innymi słowy, ilość poznawczych, emocjonalnych i fizycznych zasobów, które pracownik jest gotowy poświęcić do wypełnienia własnej roli jest adekwatna do ekonomicznych i emocjonalnych środków otrzymywanych od organizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.